تحلیل تکنیکال واتی | 19 مرداد
سیگنال -
بعد خروج از مثلث، به منطقه حمایتی 1000 تومان پولبک زد و با حفظ این محدوده می تواند به سمت مقاومت بعدی در محدوده 1400 تومان حرکت کند.
تحلیل تکنیکال واتی (سرمایه گذاری آتیه دماوند) | دوشنبه 20 بهمن 99
سیگنال -
سرمایه گذاری آتیه دماوند با نماد واتی در بازار بورس و گروه سرمایه گذاری ها قرار دارد. از محدوده 2600 تومان، افتی در حدود 63 درصد را در این نماد شاهد بودیم که در نهایت به محدوده قیمت روانی مهم 1000 تومان واکنش مثبت نشان داد و با افزایش تقاضا رو به رو شده است. […]
بررسی گزارش فعالیت ماهانه واتی (مرداد ماه 1398)
سیگنال -
واتی در شش ماهه منتهی به خرداد 98 مجموعاً 67 میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته که نسبت به سال گذشته 130 درصد افزایش یافته است.