2 سهم برگزیده بازار سرمایه (نوین – فرآور) | سه شنبه 11 شهریور ماه 99
سیگنال
در این گزارش نمادهای نوین و فرآور که حجم های قابل توجهی در مقایسه با 30 روز گذشته خورده اند و قدرت خریدار به فروشنده مطلوبی دارند، معرفی می‌شوند.
بررسی وضعیت صورت های مالی نوین (شرکت بیمه نوین) در شش ماهه نخست سال 1398
سیگنال
در ترکیب پرتفوی بیمه نوین رشته درمان با 40 درصد، زندگی (عمر) با 22 درصد و رشته ثالث با 18 درصد بیشترین سهم را دارا می باشند.
تحلیل تکنیکال بیمه نوین به همراه نمودار (18 آبان ماه 1398)
سیگنال
بیمه نوین که در قیمت 218 تومان در حال معامله است، بعد از رشد تا محدوده 230 تومان و برخورد با خط میانی کانال، به صورت موقت وارد اصلاح شد.
تحلیل تکنیکال بیمه نوین به همراه نمودار (9 شهریور ماه 1398)
سیگنال
بیمه نوین توانست به محدوده 220 تومان برسد. بعد از واکنش نماد نوین به محدوده 160 تومان، توانست سقف تاریخی خود در 180 تومان را بشکند.