2 سهم برگزیده بازار سرمایه (نوین – فرآور) | سه شنبه 11 شهریور ماه 99
سیگنال -
در این گزارش نمادهای نوین و فرآور که حجم های قابل توجهی در مقایسه با 30 روز گذشته خورده اند و قدرت خریدار به فروشنده مطلوبی دارند، معرفی می‌شوند.
بررسی وضعیت صورت های مالی نوین (شرکت بیمه نوین) در شش ماهه نخست سال 1398
سیگنال -
در ترکیب پرتفوی بیمه نوین رشته درمان با 40 درصد، زندگی (عمر) با 22 درصد و رشته ثالث با 18 درصد بیشترین سهم را دارا می باشند.
تحلیل تکنیکال بیمه نوین به همراه نمودار (18 آبان ماه 1398)
سیگنال -
بیمه نوین که در قیمت 218 تومان در حال معامله است، بعد از رشد تا محدوده 230 تومان و برخورد با خط میانی کانال، به صورت موقت وارد اصلاح شد.
تحلیل تکنیکال بیمه نوین به همراه نمودار (9 شهریور ماه 1398)
سیگنال -
بیمه نوین توانست به محدوده 220 تومان برسد. بعد از واکنش نماد نوین به محدوده 160 تومان، توانست سقف تاریخی خود در 180 تومان را بشکند.