تحلیل تکنیکال بیمه نوین به همراه نمودار (9 شهریور ماه 1398)
سیگنال
بیمه نوین توانست به محدوده 220 تومان برسد. بعد از واکنش نماد نوین به محدوده 160 تومان، توانست سقف تاریخی خود در 180 تومان را بشکند.