تحلیل تکنیکال اونس نقره جهانی (XAGUSD) | تاریخ 24 شهریور ماه 1399
سیگنال
به جهت آینده رفتاری قیمت اونس نقره جهانی در صورتی که در جدال بین خریداران و فروشندگان دسته خریداران موفق شوند، نمودار XAGUSD میتواند سقف های مقاومتی قبلی خود در 30 و 32 دلار را پس بگیرد.
انتشار گزارش پیش بینی قیمت فلزات تا سال 2025
سیگنال
APEX نام گزارشی است که هر سه ماه منتشر می گردد و درآن بهترین تحقیقات و تحلیل ها برای به درست آورن دقیق پیش بینی قیمت فلزات انجام می‌شود.