بازارهای مالی در دوراهیِ تصمیم فدرال رزرو
-
امروز فدرال رزرو جلسه تعیین نرخ بهره را برگزار خواهد کرد. این جلسه برای بازارهای مالی از این جهت مهم است که احتمالا فدرال رزرو آخرین افزایش سه‌پله‌ای نرخ بهره را داشته باشد و برای جلسات بعد، احتمالا این افزایش کمتر خواهد بود...
بی‌اعتنایی بازارهای جهانی به داده‌های هفتگی
-
در این چند روز داده‌های اقتصادی تولید ناخالص داخلی آمریکا و نرخ بهره ناحیه اروپا منتشر شد. نرخ بهره مطابق انتظارات افزایش یافت، اما رشد GDP آمریکا فراتر از پیش‌بینی‌ها بود.
بهره بانکی چیست و چه تاثیری در اقتصاد دارد؟
سیگنال -
بهره یا «هزینه‌ای» است که مشتری برای وام به بانک می‌پردازد، یا «پولی» است که بانک بابت سپرده به مشتری می‌دهد. مقدار آن یا با مبلغ مشخص می‌شود یا با درصد. حداکثر نرخ بهره در هر کشور، یعنی همان چیزی که روی کل اقتصاد تأثیر می‌گذارد به دست بانک مرکزی همان کشور تعیین می‌شود که […]