در مجمع سالیانه ساوه چه گذشت
سیگنال
با توجه به نزدیک شدن به زمان بازگشایی نماد "ساوه" به بررسی نتایج مجمع عمومی این شرکت و میزان سود نقدی آن می پردازیم.
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه (وبیمه) در 10 دی 98
سیگنال -
شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه با نسبت گردش معاملات ۲۷۸ درصدی در بازار سرمایه شاهد رشد ۱۰۰ درصدی نسبت به سال قبل بود. این مجموعه دارای نسبت بدهی پایین به لحاظ ساختار سرمایه است.