مقایسه عملکرد بهترین صندوق‌های سرمایه گذاری درآمد ثابت با بانک – ماهانه (10 مهر تا 10 آبان 98)
سیگنال
با توجه به اینکه سود سپرده‌های بانکی رقیب اصلی صندوق درآمد ثابت محسوب می‌شود با مقایسه بهترین صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت و سود بانکی می‌توان، صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت را از نظر نحوه عملکرد مورد بررسی قرار داد. پس از پایان شش ماه نخست سال، بازار سرمایه با افت بازدهی […]
مقایسه صندوق های درآمد ثابت قابل معامله در بورس با سایر صندوق های درآمد ثابت
سیگنال
صندوق های با درآمد ثابت به دلیل سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی، گزینه ای کم خطر و امن برای سرمایه گذاران ریسک گریز به شمار می آیند.