صبا رکورد میزان مشارکت در عرضه اولیه ها را شکست !
سیگنال
عرضه اولیه صبا (سرمایه گذاری صبا تامین) با مشارکت بیش از یک میلیون و 944 هزار نفری همراه بود که نسبت به رکورد عرضه اولیه تملت افزایش قابل توجهی داشت.
ساعت ثبت سفارش عرضه اولیه صبا تامین اعلام شد
سیگنال
دوره ثبت سفارش عرضه اولیه صبا از ساعت 10:00 الی 13:00 میباشد. امکان اصلاح و یا حذف سفارش در این مدت امکان پذیر می باشد.
گزارشی از عرضه اولیه شرکت سرمایه گذاری صبا تامین
سیگنال
اولین عرضه اولیه در سال جدید با عرضه 10 درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با نماد "صبا" کلید خورد.
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین درج نماد شد
سیگنال
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین در سال 1377 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید و در سال 1383 نام شرکت به سرمایه گذاری صبا تامین (سهام عام) تغییر یافت.