تحلیل تکنیکال نماد شلرد | 15 آبان 1400
دنیای نوین -
سهم دو بار یه خط میانی چنگال واکنش نشان داده است. در صورت تثبیت بالای 1150 تا سطح 1900 پتانسیل رشد دارد حمایت مهم کف خط روند است.
تحلیل تکنیکال شلرد | 29 شهریور
سیگنال -
نمودار: هفتگی، لگاریتمی، تعدیل عملکردی گزارش بازار سهام و آپدیت تحلیل‌ها هر روز در کانال تلگرام تحلیل با سیگنال این نماد در محدوده حمایتی مهم 820-830 تومان قرار گرفته است که با افزایش تقاضا می تواند مجددا به سمت سقف 1000 تومان و شکست خط روند نزولی پیش رود. حفظ سطح حمایتی 820-830 تومان برای […]