تحلیل تکنیکال نماد شفا به همراه نمودار (12 آذر ماه 1398)
سیگنال
شفا (شرکت سرمايه گذاری شفا دارو) هم اکنون قیمت در سقف تکنیکالی خود قرار دارد و ممکن است در روزهای آینده از شدت رشد آن کاسته شود.
تحلیل تکنیکال نماد شفا به همراه نمودار (2 آبان ماه 1398)
سیگنال
شرکت سرمايه گذاری شفا دارو (با نماد شفا) از جمله شرکت های گروه " مواد و محصولات دارويی" در بازار دوم بورس تهران است.