سود ۲۱۳ ریالی سیمان صوفیان برای یکسال
رادیو سهام
شرکت سیمان صوفیان در صورت‌های مالی یکساله خود به ازای هرسهم ۲۱۳ ریال سود اعلام کرد.