بررسی وضعیت صورت های مالی سصوفی (6 ماهه 1398)
سیگنال -
سصوفی در پنج ماه نخست سال جاری به صورت میانگین، ماهانه 22 میلیارد تومان فروش داشته که این رقم در شهریور ماه با افزایشِ خوب 30 درصدی، به 28 میلیارد تومان رسیده است
سود ۲۱۳ ریالی سیمان صوفیان برای یکسال
رادیو سهام -
شرکت سیمان صوفیان در صورت‌های مالی یکساله خود به ازای هرسهم ۲۱۳ ریال سود اعلام کرد.