2 سهم برگزیده امروز بازار سهام (سرود، رکیش) | شنبه 22 آذر 99
سیگنال
در این گزارش برخی نمادهایی که حجم نسبتا بالایی در مقایسه با میانگین 30 روز گذشته معامله شده اند، قدرت خریدار به فروشنده حقیقی یا سرانه خرید هر کد حقیقی بالاست و تحرکاتی در تابلوی معاملاتی آنها مشاهده شده است، معرفی می شود و شما می توانید این نمادها را بررسی کنید. نمادهای معرفی شده […]
تحلیل تکنیکال نماد سرود (شرکت سیمان شاهرود) | 10 مهر ماه 1399
سیگنال
رشد قیمتی بسیار بالایی در میان مدت برای سیمان شاهرود رخ داده‌است؛ بطوریکه روند رشد بسیار صعودی از قیمت 450 تومان آغاز شده و به اوج خود در قیمت 2940 تومان رسیده است.
تحلیل بنیادی شرکت سیمان شاهرود (سرود) | 19 شهریور ماه 1399
سیگنال
شرکت سیمان شاهرود با نماد سرود در سال 1363 شمسی به ثبت رسید و در سال 1366 به سهامی عام تغییر یافت.