تحقق سود ۴.۶۷۳ریالی “سبهان” برای سهامداران
رادیو سهام -
به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام، شرکت سیمان بهبهان در گزارش ۶ماهه خود اعلام کرد که به ازای هرسهم ۴هزار و ۶۷۳ریال سود محقق ساخته است.   شرکت سیمان بهبهان در اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای ۶ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۳۹۸ به ازای هرسهم ۴هزار و ۶۷۳ریال سود محقق کرده است. این […]