آموزش نحوه ابطال در سامانه رسام
سیگنال -
صندوق های سرمایه گذاری یکی از روش‌های غیر مستقیم سرمایه گذاری در بازارهای مالی و بورس هستند. این صندوق‌ ها بهترین انتخاب برای آن‌هایی می‌باشند که زمان و دانش کافی برای کسب درآمد از بازار بورس را ندارند. صندوق های سرمایه گذاری با گردآوری سرمایه و دارای افراد مختلف و همچنین وجود افراد متخصص و […]
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با سامانه رسام
سیگنال
سرمایه گذاری در بورس، علی رغم همه جذابیت‌ها، نیازمند زمان و تخصص بسیار است که لزوما همه افراد جامعه از آن بهره‌مند نیستند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، با استفاده از متخصصین حوزه بورس و سرمایه‌گذاری، امکان سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بورس را فراهم می‌آورند. چنین نیازی به قدری پر رنگ بوده که بیش از 200 صندوق سرمایه‌گذاری در […]