سبزپوشی “زکشت” در روز پر عرضه گروه زراعت
سیگنال -
شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان در بازار اول فرابورس و گروه "زراعت و خدمات وابسته" با نماد "زکشت" مورد معامله قرار می گیرد.زمان عرضه اولیه تا به امروز حدود 1685 درصد بازدهی از خود به جای گذاشته است (سقف 3285 درصد)
تحلیل تکنیکال زکشت به همراه نمودار (16 بهمن ماه 1398)
سیگنال -
بررسی تکنیکالی زکشت نشان می دهد که سهم از مقاومت خط روند نزولی خود عبور کرده و اصلاح قیمتی روز گذشته را می توان پولبک و تثبیت روی آن دانست.
بررسی وضعیت صورت های مالی زکشت (6 ماهه 1398) + گزارش مهر ماه
سیگنال -
زکشت در نیمه نخست سال جاری به صورت میانگین، ماهانه 5.5 میلیارد تومان فروش داشته که این رقم در مهر ماه تغییر چندانی نداشته و به 5.6 میلیارد تومان بوده است.