بررسی وضعیت صورت های مالی رتکو (6 ماهه 1398) + تحلیل تکنیکال
سیگنال
شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو (رتکو) با هدف ارائه خدمات بازرسی فنی و کنترل خوردگی به ویژه در صنایع نفت و گاز توسط جمعی از متخصصات و مدیران ارشد صنایع پتروشیمی در قالب یکی از شرکت های تابعه شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی (وپترو) در سال 1372 به ثبت رسید.