عرضه اولیه رایان هم افزا (رافزا) قطعی شد !
سیگنال
در هفته پایانی تیر ماه 1399 شاهد عرضه اولیه سهام شرکت رایان هم افزا با نماد "رافزا" خواهیم بود.
شرکت رایان هم افزا در فهرست نرخ های فرابورس درج نماد شد
سیگنال
شرکت رایان هم افزا از تاریخ 1398/12/10 به عنوان دویست و دهمین نماد معاملاتی با نماد "رافزا" در فهرست نرخ های فرابورس ایران درج گردید.