بررسی گزارش فعالیت ماهانه شرکت تولید نیروی برق دماوند (مرداد ماه 1398)
سیگنال
در سیگنال تلاش می کنیم جذاب ترین گزارشات ماهانه شرکت ها را برای شما تجزیه و تحلیل کنیم. در ادامه به تحلیل گزارش فعالیت شرکت تولید نیروی برق دماوند می پردازیم.