تحلیل و بررسی 3 سهم پربازده هفته
سیگنال -
تحلیل سه نماد بورسی پربازده هفته گذشته و بررسی مهمترین خطوط مقاومت و حمایتی این سه نماد براساس نمودار تکنیکال | تحلیل با سیگنال
گزارش فعالیت دلقما (شرکت داروئی و بهداشتی لقمان) به همراه نمودار
سیگنال -
به گزارش سیگنال گزارش فعالیت شرکت داروئی و بهداشتی لقمان به شرح زیر است. سهم فروش قرص در تولیدات شرکت داروئی و بهداشتی لقمان 69 درصد می باشد بنابراین تغییرات تولید، نرخ و فروش این محصول برای این شرکت بسیار حائز اهمیت است. تولید انواع قرص در مرداد ماه نسبت به میانگین چهار ماه گذشته […]
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه “دلقما”
رادیو سهام -
مجمع عمومی شرکت دارویی و بهداشتی لقمان تقسیم مبلغ ۵۰ ریال سود نقدی و ۲۴۹ ریال سود خالص برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند.
سود هر سهم “دلقما” تغییر چندانی نداشت
رادیو سهام -
شرکت دارویی و بهداشتی لقمان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷، به ازای هر سهم خود ۲۴۹ ریال سود کنار گذاشت که نسبت به صورت های مالی در گزارش حسابرسی نشده، تنها ۲ ریال کاهش داشته است.