“دعبید” سود سال۹۷ را منتشر کرد
سنا -
شرکت داروسازی دکتر عبیدی در اطلاعات و صورت های مالی یکساله خود سود هر سهم را یک هزار و ۸۲۲ریال اعلام کرد.