تحلیل تکنیکال ددام به همراه نمودار (29 آبان ماه 1398)
سیگنال
شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس (با نماد ددام) از جمله شرکت های صنعت "مواد و محصولات دارويی" در بازار دوم بورس تهران است.
بررسی وضعیت صورت های مالی ددام (6 ماهه 1398)
سیگنال
ددام در نیمه نخست سال جاری به صورت میانگین، ماهانه 9.6 میلیارد تومان فروش داشته که این رقم در مهر ماه با 30 درصد افزایش، به 12.6 میلیارد تومان رسیده است. فروش شهریور ماه شرکت 12.8 میلیارد تومان بوده است.
«ددام» و سودسازی 123 ریالی به ازای هر سهم/ کسب 77 میلیارد ریال درآمد غیرعملیاتی
بورس نیوز
روند زیان‌دهی شرکت داملران در سال 97 متوقف شد و این شرکت در عملکرد مالی خود در این سال، موفق به کسب سود خالص 113 میلیارد ریالی و معادل 123 ریال به ازای هر سهم شد.