تحلیل تکنیکال دتماد به همراه نمودار (25 آذر ماه 1398)
سیگنال
شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (تماد) در سال 1375 فعالیت خود را به عنوان تولید کننده مواد اولیه دارویی آغاز نمود و در سال 1380 به سهامی عام تبدیل گردید.