تحلیل تکنیکال شرکت البرز دارو دالبر (3 دی ماه 1398)
سیگنال -
شرکت البرز دارو به عنوان بزرگترین تولید کننده داروهای قلبی و عروقی و پنجمین تولید کننده بزرگ دارو در ایران شناخته می شود.
بررسی گزارش فعالیت ماهانه دالبر (شهریور ماه 1398)
سیگنال -
دالبر در پنج ماه نخست سال جاری به صورت میانگین ماهانه 57 میلیارد تومان درآمد داشته که این رقم در شهریور ماه به 71 میلیارد تومان رسیده است.
گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت البرز دارو (دالبر)
سیگنال -
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت البرز دارو (دالبر) در تاریخ 11 خرداد ماه 1398 در محل دانشکده دارو سازی دانشگاه تهران (سالن رازی) برگزار شد.