رشد ۱۷.۶هزار میلیارد ریالی پرتفوی بورسی «خبهمن»
رادیو سهام
به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام، گروه بهمن در صورت‌های مالی ۶ماهه اعلام کرد که پرتفوی بورسی شرکت ۱۷هزار و ۶۴۰میلیارد و ۳۴۴میلیون ریال افزایش یافته است.  گروه بهمن در صورت های مالی میان دوره ای ۶ماهه اعلام کرد که برای هرسهم در این دوره توانسته ۱۰۵ریال سود محقق سازد که در مقایسه […]