نگاهی به داروسازی جابرابن حیان از پنجره فروش‌های فصلی
سیگنال
فروش شرکت داروسازی جابرابن حیان (دجابر) در سه ماهه اول سال مالی 99 نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 25 درصدی مواجه بوده است.
نگاهی به شرکت پالایش نفت اصفهان از پنجره فروش‌های فصلی
سیگنال
درآمد شرکت پالایش نفت اصفهان (شپنا) در سه ماهه اول سال 99 نسبت به مدت مشابه سال قبل 41 درصد کاهش یافته است.
تحلیل بنیادی شرکت سیمان شاهرود (سرود) | 19 شهریور ماه 1399
سیگنال
شرکت سیمان شاهرود با نماد سرود در سال 1363 شمسی به ثبت رسید و در سال 1366 به سهامی عام تغییر یافت.
تحلیل بنیادی نماد شتران (پالایش نفت تهران) | 18 شهریور ماه 1399
سیگنال
درآمد شرکت پالایش نفت تهران در سه ماهه اول سال 99 نسبت به مدت مشابه سال قبل 44 درصد کاهش یافته است.
نگاهی بنیادی به شرکت معدنی و صنعتی گل گهر از پنجره فروش‌های فصلی
سیگنال
شرکت گل گهر در انتهای سال مالی 98 از نظر درآمدی رشد 48 درصدی را تجربه کرده است؛ همچنین در سه ماهه اول امسال شرکت توانست نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 44 درصدی درآمد را به ثبت برساند.
نگاهی به داروسازی فارابی از پنجره فروش‌های فصلی | 11 شهریور ماه 1399
سیگنال
درآمد شرکت داروسازی فارابی در 3 ماهه اول سال 99 نسبت به مدت مشابه سال قبل 67 درصد رشد داشته است.
نگاهی به کویر تایر از پنجره فروش‌های فصلی | 11 شهریور ماه 1399
سیگنال
شرکت کویر تایر از شرکت‌های تایرساز ایرانی است که در زمینه احداث هرگونه کارخانه در زمینه های تولید و پردازش هر نوع لاستیک و سایر فرآورده های صنایع لاستیک فعالیت می­کند.
نگاهی به شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از پنجره فروش‌های فصلی
سیگنال
شرکت چادرملو طی انتهای سال مالی 98 از نظر درآمدی رشد 36 درصدی را تجربه کرده است؛ همچنین در سه ماهه اول امسال شرکت توانست نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی 11 درصدی را به ثبت برساند.