بررسی وضعیت صورت های مالی فاذر (6 ماهه 1398)
سیگنال
فاذر در نیمه نخست سال جاری مجموعاً 176 میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته که نسبت به سال گذشته 15 درصد افزایش یافته است. با اینحال بهای تمام شده حدود 25 درصد افزایش یافته و به 148 میلیارد تومان رسیده
بررسی وضعیت صورت های مالی زکشت (6 ماهه 1398) + گزارش مهر ماه
سیگنال
زکشت در نیمه نخست سال جاری به صورت میانگین، ماهانه 5.5 میلیارد تومان فروش داشته که این رقم در مهر ماه تغییر چندانی نداشته و به 5.6 میلیارد تومان بوده است.
بررسی وضعیت صورت های مالی ددام (6 ماهه 1398)
سیگنال
ددام در نیمه نخست سال جاری به صورت میانگین، ماهانه 9.6 میلیارد تومان فروش داشته که این رقم در مهر ماه با 30 درصد افزایش، به 12.6 میلیارد تومان رسیده است. فروش شهریور ماه شرکت 12.8 میلیارد تومان بوده است.
بررسی وضعیت صورت های مالی لکما (6 ماهه 1398)
سیگنال
شرکت کارخانجات مخابراتی ایران، اولین و بزرگترین تولید کننده مراکز تلفن ثابت و سیار در کشور در بهمن 1345 با مشارکت وزارت پست و تلگراف و تلفن (ارتباطات و فناوری اطلاعات)، بانک توسعه صنعتی و شرکت زیمنس آلمان به منظور تولید تجهیزات مورد نیاز شبکه های مخابراتی کشور تاسیس شد.
بررسی وضعیت صورت های مالی غپینو (6 ماهه 1398) + گزارش مهر ماه
سیگنال
غپینو در نیمه نخست سال جاری به صورت میانگین، ماهانه 36 میلیارد تومان فروش داشته که این رقم در مهر ماه با 25 درصد افزایش، به 45 میلیارد تومان رسیده است. فروش شهریور ماه شرکت 42 میلیارد تومان بوده است.
بررسی وضعیت صورت های مالی فولاد (6 ماهه 1398) + گزارش مهر ماه
سیگنال
فولاد در نیمه نخست سال جاری، در هر ماه به صورت میانگین، 3 هزار و 340 میلیارد تومان فروش داشته که این رقم در مهر ماه، به 3 هزار و 410 میلیارد تومان افزایش یافته است.
بررسی وضعیت صورت های مالی کتوکا (6 ماهه 1398) + گزارش مهر ماه
سیگنال
این شرکت در این دوره 1.4 میلیارد تومان هزینه مالی شناسایی کرده که 55 درصد افزایش داشته است. کتوکا مجموعاً 11.2 میلیارد تومان تسهیلات مالی 21 درصد دارد که سالانه 2.3 میلیارد تومان هزینه مالی برای شرکت خواهد داشت.
بررسی وضعیت صورت های مالی خفناور (3 ماهه 1398) + گزارش مهر ماه
سیگنال
خفناور در نیمه نخست سال جاری به صورت میانگین، ماهانه 1.3 میلیارد تومان درآمد داشته که این رقم در مهر ماه با 15 درصد کاهش، به 1.1 میلیارد تومان رسیده است. فروش شهریور ماه 975 میلیون تومان بوده است.