در عرضه اولیه‌ بگیلان به هر نفر چند سهم رسید؟
سیگنال
در جریان عرضه اولیه بگیلان که ثبت سفارش آن روز سه شنبه انجام شده بود، علاوه بر شکسته شدن رکورد مشارکت در عرضه اولیه ها به هر متقاضی حداکثر 51 سهم اختصاص یافت.
شرکت توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان) را بهتر بشناسید
سیگنال
نیروگاه برق گیلان به عنوان اولین نیروگاه سیکل ترکیبی کشور قدمتی بیش از 27 سال دارد و یکی از بزرگترین تولید کننده های برق به شمار میرود.
عرضه اولیه بگیلان و غزر این هفته انجام می شود
سیگنال
چهارشنبه این هفته یکبار دیگر دو عرضه اولیه انجام خواهد شد که طی آنها سهام شرکت های توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان) و شرکت صنعتی زر ماکارون (غزر) عرضه خواهند شد.