شرکت توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان) را بهتر بشناسید
سیگنال -
نیروگاه برق گیلان به عنوان اولین نیروگاه سیکل ترکیبی کشور قدمتی بیش از 27 سال دارد و یکی از بزرگترین تولید کننده های برق به شمار میرود.
عرضه اولیه بگیلان و غزر این هفته انجام می شود
سیگنال -
چهارشنبه این هفته یکبار دیگر دو عرضه اولیه انجام خواهد شد که طی آنها سهام شرکت های توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان) و شرکت صنعتی زر ماکارون (غزر) عرضه خواهند شد.