عرضه اولیه بگیلان و غزر این هفته انجام می شود
سیگنال
چهارشنبه این هفته یکبار دیگر دو عرضه اولیه انجام خواهد شد که طی آنها سهام شرکت های توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان) و شرکت صنعتی زر ماکارون (غزر) عرضه خواهند شد.