عملکرد دوره ای پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری کشور
سنا
مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام، قابل معامله در بورس، مختلط و با درآمد ثابت را برای دوره‌های یک ماهه و یک‌ساله منتهی به ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۷اعلام کرد.
بهترین صندوق‎ها شناسایی شدند
بورس نیوز
امروزه صندوق‎های سرمایه‌‎گذاری نقش بسزایی در توسعه بازارهای مالی ایفاد می‎کنند. این ابزار علاوه بر تجمیع منابع، تأثیر بسزایی در مدیریت ریسک، تامین منابع پایدار و رشد بنگاه‎ها و نهادهای مالی دارد. با توجه به اهمیت و جایگاه مهم این نهاد در بازار‎های مالی و در اقتصاد ملی، به سراغ صندوق‎های سرمایه‌‎گذاری رفتیم و آن‎ها را بر اساس معیارها مختلف رتبه‎بندی کردیم.