عرضه بلوکی “بترانس” باز هم بی نتیجه ماند
بورس پرس -
عرضه دیروز بلوک ۸.۹ درصدی سهام شرکت ایران ترانسفو برای چندمین بار توسط سازمان خصوصی سازی انجام شد اما به دلیل عدم وجود متقاضی باز هم بی نتیجه ماند.