سیگنال از خبرخوان صوتی خود، با نام آواشو رونمایی کرد.
سیگنال
اگر شما از جمله کسانی هستید که اخبار را دنبال می‌کنید، اما گاهی اوقات برایتان پیش می‌آید که در روز وقت خواندن اخبار را نداشته باشید، از این پس می‌توانید از خبرخوان صوتی سیگنال، بهره‌مند شوید! اپلیکیشن سیگنال در جدیدترین تغییرات خود، با به کارگیری قدرت هوش مصنوعی، خبرخوان آواشو را به برنامۀ خود افزوده […]
پارت؛ دستیار هوشمند اقتصادی جامعه
سیگنال
شرکت دانش بنیان پارت نزدیک به 7 سال است کار خود را آغاز کرده و امروز بــا حدود بیش از 600 نیروی انسانی، بزرگ ترین شرکت دانش بنیان بازار سرمایه ایران است و به تازگی به عنوان کارآفرین برتر استان تهران انتخاب شده است. پارت یک کارگزاری و یک صندوق ســرمایه گذاری جسورانه داشته و در انجمن های تخصصی مختلــف عضویت دارد، اما در آخرین اقدام فناورانه این شرکت دانش بنیان، با تکیه بر هوش مصنوعی، ابزارهایی توســعه پیدا کرده که می تواند به کمک بازار سرمایه و دیگر بازارها بیاید.
ستاری در رونمایی از سامانه های پارت، هوش مصنوعی ضامن امنیت ملی
سیگنال
معاون علمــی و فناوری رئیس جمهوری از شرکت دانش بنیان پارت، بزرگ ترین مرکز تحقیقات هوش مصنوعی کشــور بازدید و از 3 ســامانه هــوش مصنوعی فراشناسا، سهاب و هوشیو رونمایی کرد.