کشف یک آسیب‌پذیری بحرانی در شبکه‌ی Tron توسط محققان
کوینیت
مهاجمان احتمالی می‌توانستند تنها به واسطه‌ی یک رایانه‌ی شخصی و استفاده از این آسیب‌پذیری، به راحتی بلاکچین ترون را از دسترس خارج کنند