افزایش هنگفت نرخ‌ها هم کمکی به این شرکت نکرد
علیرغم آنکه افزایش بیش از 50 درصدی محصولات این شرکت در سال مالی 1397، می‌توانست منجر به افزایش چشمگیر سودآوری این شرکت شود، کاهش بیش از 230.000 متری و 30 درصدی تولیدات این شرکت عاملی جهت عدم تحقق این اتفاق بود.
بورس نیوز
میزان وابستگی کشور های مختلف به صنعت توریسم و گردشگری در سال 2017
میزان وابستگی کشور های مختلف به صنعت توریسم و گردشگری در سال 2017 را مشاهده می کنید
سیگنال