عرضه 150 میلیارد تومان صکوک مرابحه برای شرکت پرشیا خودرو
با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت پرشیا خودرو (سهامی خاص) به مبلغ 150 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز یکشنبه مورخ 1402/08/07 در نماد "پرشیا06" به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد.
صکوک
عرضه 400 میلیارد تومان صکوک مرابحه برای شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران
با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران (سهامی عام) به مبلغ 400 میلیارد تومان از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز سه‌شنبه مورخ 1402/08/02 در نماد "صاهن67" به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد.
صکوک
عرضه 11 هزار میلیارد ریال صکوک مرابحه برای شرکت سپید مطهر انتخاب
با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت سپید مطهر انتخاب (سهامی خاص) به مبلغ 11 هزار میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران از روز چهارشنبه مورخ 1402/07/19 به مدت سه روز کاری در نماد "سپید مطهر06" عرضه عمومی خواهد شد.
صکوک
عرضه دو صکوک مرابحه برای تامین مالی بخش خصوصی در حوزه نساجی و لوازم خانگی
با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت‌ حایر تهران (سهامی خاص) به مبلغ 300 میلیارد تومان و شرکت ریسندگی و بافندگی پرنیا (سهامی خاص) به مبلغ 339 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز سه‌شنبه مورخ 1402/07/18 به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد.
صکوک
عرضه 450 میلیارد تومان صکوک مرابحه برای شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست
با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست (سهامی خاص) به مبلغ 450 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز دوشنبه مورخ 1402/07/17 به مدت سه روز کاری در نماد "حایر06" عرضه عمومی خواهد شد.
صکوک
عرضه 100 میلیارد تومان صکوک مرابحه برای شرکت آسمان بیکران هشتم طوس
با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (سهامی خاص) به مبلغ 100 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز چهارشنبه مورخ 1402/07/12 به مدت سه روز کاری در نماد "آسمان06" عرضه عمومی خواهد شد.
صکوک
عرضه دو صکوک مرابحه برای بخش خصوصی
با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت‌ طبیعت سبز پارس کهن (سهامی خاص) به مبلغ 1000 میلیارد تومان و شرکت صنايع آرمان سلولز یزد (سهامی خاص) به مبلغ 150 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز دوشنبه مورخ 1402/07/10 به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد.
صکوک
عرضه صکوک اجاره 500 میلیارد تومانی شرکت گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس
با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) به مبلغ 500 میلیارد تومان از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز چهار‌شنبه مورخ 1402/07/05 به مدت 3 روز کاری در نماد صپترو707 عرضه عمومی خواهد شد.
صکوک
222امین عرضه صکوک در بازار سرمایه
222امین عرضه صکوک در بازار سرمایه برای تامین مالی 3 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی تابان فردا صورت خواهد گرفت.
صکوک
عرضه دو صکوک مرابحه برای صنایع لوازم خانگی
با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت‌های صنایع الکترونیک مادیران (سهامی خاص) و صنايع لوازم خانگی ماديران (سهامی خاص) هر یک به مبلغ 3 هزار میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران از روز یکشنبه مورخ 1402/06/26 به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد.
صکوک