2 سهم برگزیده بازار سرمایه (سه شنبه 19 فروردین ماه 99)
سیگنال
در این گزارش نمادهای هرمز و قپیرا که حجم های قابل توجهی در مقایسه با 30 روز گذشته خورده اند و قدرت خریدار به فروشنده مطلوبی دارند، معرفی می‌شوند.
گزارش روزانه بازار سرمایه (سه شنبه 19 فروردین ماه 1399)
سیگنال
بازار امروز در حالی کار خود را آغاز نمود که خبر مبتنی بر کاهش مبتلایان به ویروس کرونا سبب شد که شاخص های بازار آمریکا با رشد 7 درصدی همراه شوند.
تحلیل تکنیکال خاهن به همراه نمودار (19 فروردین ماه 1399)
سیگنال
از دید تکنیکالی سهم اصلاح مرکب و پیچیده خود در موج (B) به اتمام رسانده و با شکست مقاومت 730 تومان، روند صعودی جدید خود را در قالب موج (C) با اهداف 943 تومان، 1083 تومان و 1310 تومان آغاز کرده است.
2 سهم برگزیده بازار سرمایه (دوشنبه 18 فروردین ماه 99)
سیگنال
در این گزارش نمادهای وملی و کی بی سی که حجم های قابل توجهی در مقایسه با 30 روز گذشته خورده اند و قدرت خریدار به فروشنده مطلوبی دارند، معرفی می‌شوند.
گزارش روزانه بازار سرمایه (دوشنبه 18 فروردین ماه 1399)
سیگنال
بازار امروز دوشنبه 18 فروردین ماه 1399 در حالی کار خود را آغاز نمود که شاخص های بازار آمریکا با افت 1.5 درصدی کار خود را آغاز نمود.
2 سهم برگزیده بازار سرمایه (یکشنبه 17 فروردین ماه 99)
سیگنال
در این گزارش نمادهای ولغدر و بجهرم که حجم های قابل توجهی در مقایسه با 30 روز گذشته خورده اند و قدرت خریدار به فروشنده مطلوبی دارند، معرفی می‌شوند.
تحلیل تکنیکال شبندر به همراه نمودار (17 فروردین ماه 1399)
سیگنال
طی معاملات امروز بیش از 52 میلیون برگ سهم شبندر با قیمت پایانی 9773 ریال (0.69% +) مورد معامله قرار گرفت.
گزارش روزانه بازار سرمایه (یکشنبه 17 فروردین ماه 1399)
سیگنال
بازار امروز در حالی کار خود را آغاز نمود که زمزمه هایی از کاهش نرخ سود بانکی سبب افزایش تقاضا در بازار به دلیل افزایش انتظارات نسبت به سیل نقدینگی از سوی بانک ها شد.
گزارش روزانه بازار سرمایه (شنبه 16 فروردین ماه 1399)
سیگنال
بازار امروز با 202 نماد در وضعیت صف خرید و تنها 3 نماد در وضعیت صف فروش کار خود را آغاز نمود و با 351 نماد در وضعیت صف خرید و 8 نماد در وضعیت صف فروش به کار خود پایان داد.
2 سهم برگزیده بازار سرمایه (شنبه 16 فروردین ماه 99)
سیگنال
در این گزارش نمادهای سمازن و زشگزا که حجم های قابل توجهی در مقایسه با 30 روز گذشته خورده اند و قدرت خریدار به فروشنده مطلوبی دارند، معرفی می‌شوند.