اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/02/31

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/02/31
خلاصه اخبار

در این مطلب اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی در تاریخ امروز سه شنبه 31 اردیبهشت ماه 1398 را مشاهده خواهید کرد.

به گزارش سیگنال اطلاعات روزانه بازار اوراق بدهی مورخ 1398/02/31 به شرح ذیل میباشد.

همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی تقریبا 0.5 درصد کاهش داشت. ارزش و حجم معاملات نیز نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا 45 درصد افزایش داشتند.

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار(میلیارد ریال) 48,541 641,893 690,434
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 24 1,052 1,076
حجم معاملات 24,353 1,261,685 1,286,038
تعداد معاملات 94 963 1,057

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق گندم2 با قیمت 959،173 ریال و به میزان تقریبا 4.5 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت را نسبت به روز معاملاتی گذشته سلامت6 به میزان تقریبا 5 درصد داشت. بیشترین ارزش معاملات امروز را اوراق اشاد10 به خود تخصیص داد.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 گندم2 959,1733.23
2 اروند04 964,1552.00
3 صایپا908 911,0001.22
4 اخزا606 932,0281.06
5 اشاد6 1,000,0000.80
اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله
نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
1 اشاد10 844,715 91.23
2 اخزا623 772,736 85.79
3 اخزا610 898,748 81.38
4 اخزا709 776,616 78.44
5 اخزا707 934,594 72.72
اوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 سلامت6 978,017 4.69 –
2 اشاد1 880,612 4.57 –
3 اروند11 962,100 2.72 –
4 صخود412 901,701 1.99 –
5 اجاد23 965,000 1.63 –
اوراق بدهی با بیشترین حجم معامله
نماد قیمت پایانی حجم معاملات
1 اخزا623 772,736111,021
2 اشاد10 844,715108,000
3 اخزا709 776,616101,008
4 اخزا610 898,74890,548
5 اخزا707 934,59477,814

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا703 با قیمت 743،449 ریال و به اندازه تقریبا 21.5% در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی داشته است. (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است)

بیشترین ارزش معاملات را در میان اسناد خزانه اسلامی اوراق اخزا623 به خود تخصیص داد.

نماد قیمت پایانی تاریخ
 آخرین معامله
بازده ساده بازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
 سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 اخزا703 743,449 1398/02/31 24.70% 21.41% 23.64% 23.57% 511
2 اخزا713 624,368 1398/02/31 27.08% 21.39% 23.61% 23.57% 812
3 اخزا706 784,104 1398/02/31 23.99% 21.38% 23.60% 23.52% 420
4 اخزا716 640,115 1398/02/31 26.69% 21.36% 23.58% 23.54% 770
5 اخزا704 706,664 1398/02/31 25.21% 21.27% 23.47% 23.42% 602
6 اخزا624 756,536 1398/02/31 24.32% 21.27% 23.47% 23.40% 484
7 اخزا709 776,616 1398/02/31 23.86% 21.16% 23.33% 23.26% 441
8 اخزا623 772,736 1398/02/31 23.59% 20.86% 22.98% 22.90% 456
9 اخزا622 953,075 1398/02/31 21.14% 20.82% 22.92% 22.54% 86
10 اخزا714 920,962 1398/02/31 21.46% 20.76% 22.86% 22.63% 147
11 اخزا707 934,594 1398/02/31 21.29% 20.75% 22.84% 22.57% 121
12 اخزا608 976,647 1398/02/31 20.78% 20.71% 22.80% 22.02% 43
13 اخزا705 953,332 1398/02/31 21.02% 20.70% 22.78% 22.40% 86
14 اخزا615 906,894 1398/02/31 21.54% 20.68% 22.75% 22.57% 175
15 اخزا609 976,748 1398/02/31 20.69% 20.62% 22.69% 21.91% 43
16 اخزا612 865,624 1398/02/31 21.96% 20.59% 22.65% 22.52% 259
17 اخزا604 907,330 1398/02/31 21.42% 20.57% 22.63% 22.44% 175
18 اخزا711 966,571 1398/02/31 20.69% 20.52% 22.56% 22.03% 62
19 اخزا613 879,864 1398/02/31 21.67% 20.48% 22.52% 22.38% 231
20 اخزا614 881,108 1398/02/31 21.41% 20.26% 22.25% 22.11% 231
21 اخزا610 898,748 1398/02/31 21.09% 20.15% 22.12% 21.95% 196
22 اخزا717 881,254 1398/02/31 21.29% 20.14% 22.11% 21.97% 232
23 اخزا708 923,711 1398/02/31 20.51% 19.87% 21.78% 21.56% 148

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.