ویدئو | آیا هوآوی برای امنیت آمریکا تهدید جدی به حساب می آید؟

ویدئو | آیا هوآوی برای امنیت آمریکا تهدید جدی به حساب می آید؟
خلاصه اخبار

آیا ترس آمریکا از هوآوی فقط بخاطر امنیت ملی کشورش است؟

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
پنجشنبه
1 اسفند 1398