معرفی 10 صندوق سرمایه گذاری برتر (اردیبهشت ماه 1399)
سیگنال -
صندوق‌های سرمایه‌ گذاری برای افرادی که قصد دارند وارد بورس شوند، مناسب است. صندوق‌های سرمایه‌ گذاری براساس ترکیب دارایی به چهار نوع با درآمد ثابت، سهامی و مختلط و مبتنی بر طلا تقسیم شده‌اند. دراین ویدئو به معرفی 10 صندوق سرمایه گذرای برتر در اردیبهشت ماه 1399 به همرها بررسی و رتبه بندی آن‌ها خواهیم پرداخت.
10 صندوق سرمایه گذاری برتر زمستان 98
سیگنال -
صندوق های سرمایه گذاری برای افرادی که قصد دارند وارد بورس شوند، مناسب است. صندوق های سرمایه گذاری بر اساس ترکیب دارایی به چهار نوع با درآمد ثابت، سهامی، مختلط و مبتنی بر طلا تقسیم شده اند. در این ویدئو به معرفی 10 صندوق سرمایه گذاری برتر در اسفند ماه 1398 به همراه بررسی و رتبه بندی آنها خواهیم پرداخت.