آیا صندوق های سرمایه گذاری مطمئن هستند؟ | آموزش صندوق های سرمایه گذاری
سیگنال -
همیشه برای کسایی که می‌خوان با ورود به صندوق‌ها، سرمایه گذاریشونو استارت بزنن؛ یک سوال و دغدغه بزرگ وجود داره، «آیا این صندوقا معتبرو مجازن؟ چقدر میشه به این صندوقا اعتماد کرد؟».
ویدئو | بهترین صندوق های سرمایه گذاری در زمان افت شاخص بورس
سیگنال -
در این گزارش عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در ریزش های اخیر بورس را بررسی کرده و بهترین صندوق های سرمایه گذاری در این بازه زمانی را معرفی می‌کنیم.