دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
یکشنبه
6 مهر 1399

در این قسمت ویژه از برنامه دیلی سیگنال به بررسی بازارهای مالی مختلف در کشور خواهیم پرداخت تا ببینیم که کدام بازار بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری است؟