بازدهی صندوق سرمایه گذاری و نحوه محاسبه آن

بازدهی صندوق سرمایه گذاری و نحوه محاسبه آن

آدم تا خیالش از سوددهی یک سرمایه‌گذاری راحت نباشد، وارد آن که هیچ، از چند صد متری‌اش هم رد نمی‌شود. البته که در صندوق های سرمایه گذاری به این موضوع توجه ویژه شده و برای راحت کردن خیال سرمایه‌داران، بازدهی صندوق سرمایه‌ گذاری را در دوره‌های چند روزه تا چند ماهه اعلام می‌کنند.

یک سرمایه‌گذار برای اینکه سرمایه‌گذاری موفقی داشته باشد، باید بتواند بازده سرمایه‌گذاری‌اش را محاسبه کند. برای همین بد نیست توضیح مختصری درمورد بازده و نحوه محاسبه آن داشته باشیم.

منظور از بازده چیست؟ نحوه محاسبه بازده

معمولا وقتی صحبت از بازده می‌شود، منظور نرخ بازده است که به صورت درصدی بیان می‌شود. نرخ بازده با تقسیم میزان سود سرمایه‌گذاری بر سرمایه اولیه، ضرب در 100 به دست می‌آید. مثلا اگر شما یک سرمایه‌گذاری یک میلیون تومانی داشته باشید و بعد از گذشت مدتی، ارزش همان سرمایه‌گذاری به 1 میلیون و 150 هزار تومان برسد و شما 150 هزار تومان سود کرده باشید، نرخ بازده سرمایه‌گذاری شما از فرمول زیر به دست می‌آید:

نحوه محاسبه بازده

بنابراین سرمایه‌گذاری شما در این بازه زمانی، 15 درصد بازدهی داشته است.

نکته: بازده معمولاً دو جزء داد. جزء اول وجه نقدی است که مستقیماً از محل درآمد حاصل از سرمایه گذاری دریافت می‌کنید و جزو دیگر منفعت یا زیانی است که به علت تغییر قیمت آن دارایی نصیب شما می‌شود.

فرض کنید مدتی قبل ۱۰۰۰ واحد صندوق با درآمد ثابتی را خریده‌اید. این صندوق در سررسید دوره پرداخت سود به هر واحد 20 هزار تومان سود نقدی تعلق می‌گیرد. همین‌طور شما واحد با خالص ارزش 110 هزار تومان خریده‌اید و در هنگام فروش خالص ارزش هر واحد 125 هزار تومان شده است. بـازده نقدی یا ریالی شما عبارت است از:

بازده نقدی

بازدهی صندوق سرمایه گذاری

بازدهی صندوق سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری هم بازده خود را از طریق همین فرمول محاسبه می‌کنند. منتها از قیمت ابطال (فروش) هر واحد استفاده و آن را به صورت دوره‌ای محاسبه می‌کنند تا مقایسه بازدهی برای سرمایه‌داران راحت‌تر باشد.

به عنوان مثال اگر شما یک ماه پیش در یک صندوق سرمایه گذاری، سرمایه‌گذاری کرده باشید و تعدادی واحد سرمایه‌گذاری به قیمت ابطال ( 100 هزار تومان خریداری کرده باشید و بعد از گذشت یک ماه، قیمت ابطال هر واحد به 108 هزار تومان رسیده باشد، بازده صندوق در طول این یک ماه از فرمول زیر به دست می‌آید:

بازدهی صندوق سرمایه گذاری

یعنی صندوق در طول یک ماه، 8 درصد بازدهی داشته که به آن بازدهی ماهانه صندوق می‌گویند. حالا اگر همین محاسبات برای دوره‌های 7 روزه، 3 ماهه، 6 ماهه و یک ساله انجام شود، به ترتیب بازدهی هفتگی، بازدهی 3 ماهه، بازدهی 6 ماهه و بازدهی سالانه صندوق به دست می‌آید.

گزارش بازدهی توسط صندوق های سرمایه گذاری

طبق ماده‌ای که در اساسنامه صندوق های سرمایه گذاری ذکر شده، مدیر صندوق موظف است بازده صندوق را در طول دوره‌های مختلف محاسبه و بر روی تارنمای (سایت) صندوق منتشر کند تا سرمایه‌گذاران و عموم مردم از آن‌ها اطلاع پیدا کنند. این اطلاعات باید تا ساعت 14 روز کاری بعد از هر دوره، روی سایت صندوق منتشر شوند:

 • بازدهي سالانه صندوق از ابتداي تأسيس تا پايان آخرين سال شمسي به تفكيك هر سال شمسي
 • بازدهي سالانه صندوق از ابتداي تأسيس تا پايان آخرين سال مالي به تفكيك هر سال مالي
 • بازدهي روزانه صندوق از ابتداي تأسيس به صورت ساده و سالانه شده
 • بازدهي صندوق در 7، 30، 90 و 365 روز گذشته
 • نمودار بازدهي صندوق در هر هفته تقويمي

باید توجه داشت که سال شمسی و سال مالی صندوق با هم تفاوت دارند. منظور از سال شمسی همان بازه یک ساله فروردین تا اسفند است که برای همه صندوق‌ها یکسان است، اما سال مالی هر صندوق با صندوق دیگر متفاوت است و موعد سال مالی هر صندوق، در تاریخ تاسیس صندوق سر می‌رسد.


بازدهی سالانه شده چیست؟


منظور از بازدهی سالانه شدۀ بازدهی روزانه، بازدهی است که از طریق فرمول زیر به دست می‌آید و در آن اینطور فرض می‌شود که صندوق به مدت یک سال، هر روز به اندازه همان روز مورد نظر سود داشته باشد.

گزارش بازدهی صندوق سرمایه گذاری

در این فرمول RA همان بازدهی سالانه شده است و Rt بازدهی دوره کمتر است که معمولا از بازدهی روزانه استفاده می‌کنند. به عنوان مثال اگر بازدهی روزانه یک صندوق 54/0 درصد باشد، بازدهی سالانه شده آن صندوق به این صورت محاسبه می‌شود:

مثال بازدهی صندوق سرمایه گذاری

یعنی اگر صندوق به مدت یک سال (365 روز) هر روز 54/0 درصد سود داشته باشد، بازدهی آن بعد از یک سال حدود 614 درصد خواهد بود! اما اگر به جای بازده روزانه، از بازده ماهانه استفاده کنیم، در فرمول باید به جای T عدد 30 قرار دهیم.

بازده روزانه و سالانه شده صندوق، ساعت 14 روز کاری بعد در سایت صندوق منتشر می‌شود. به عنوان مثال جدول زیر اطلاعات بازده روزانه و سالانه شده صندوق در سهام بورسیران است که در سایت خود صندوق منتشر شده است:

بازدهی روزانه صندوق سرمایه گذاری

همچنین بازدهی محاسبه شده برای دوره‌های مختلف هم در سایت صندوق منتشر می‌شود و نمونه زیر هم از سایت صندوق سرمایه گذاری سهامی بورسیران می‌باشد:

بازدهی دوره‌ای صندوق سرمایه گذاری

نکته: در این جدول منظور از بازده بازار، بازده کل بازار بورس یا همان شاخص کل است.

همچنین بازدهی دیگری از سوی صندوق‌ها ارائه می‌شود که بازدهی از زمان تاسیس صندوق است و نشان دهنده نحوه فعالیت آن صندوق از بدو تاسیس صندوق است.

مقایسه بازدهی صندوق های سرمایه گذاری

برای مقایسه میزان بازدهی صندوق‌ها با یکدیگر، بهترین کار استفاده از سایت سیگنال و اطلاعات صفحه صندوق‌های سرمایه گذاری است. شما با استفاده از لیست صندوق های سرمایه گذاری و گزارش‌های تحلیلی ما می‌توانید به راحتی صندوق‌های سرمایه گذاری را با یکدیگر مقایسه کرده و بهترین صندوق سرمایه گذاری را انتخاب کنید.

لیست صندوق‌های سرمایه‌گذاری سایت سیگنال - بازدهی

دیگر منابع خوب برای مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری وب سایت‌های رسام و فیپ‌ایران هستند. این سایت‌ها اطلاعات کاملی از همه صندوق‌ها دارد که با کنار هم قرار دادن آن‌ها، مقایسه را راحت‌تر کرده و دیگر نیازی به بررسی سایت هر کدام از صندوق‌ها نیست. در فیپ‌ایران بازدهی‌های دوره‌ای صندوق‌ها به تفکیک نوع صندوق بیان شده و با یک کلیک روی عنوان هر بازدهی، می‌توان آن‌ها را به ترتیب کم به زیاد یا زیاد به کم مرتب کرد. مثلا در هنگام درج این مقاله، بازدهی 3 ماهه صندوق سرمایه گذاری ارزش کاوان آینده 47.11 درصد است و بیشترین بازدهی سه ماهه را بین صندوق‌های سهامی داراست.

همچنین با مقایسه بازدهی از آغاز فعالیت صندوق‌ها، می‌توان فهمید که صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه با بازدهی 8611.42 درصد یا حدودا 86 برابری، بیشترین بازدهی را در طول فعالیت 4085 روزه‌اش داشته است. البته باید در نظر داشت که عمر صندوق‌ها در این قضیه تاثیرگذار است.

مقایسه بازدهی صندوق های سرمایه گذاری

رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بر مبنای بازده

اگر بخواهیم بازدهی کل صندوق‌ها را بر اساس نوع صندوق مقایسه کنیم، صندوق های سهامی همواره بیشترین بازدهی را داشته‌اند، البته باید در نظر داشت که ریسک سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها نیز بیشتر از بقیه است. بعد از صندوق های سهامی، صندوق های مختلط قرار دارند که بازدهی آن‌ها بین صندوق های سهامی و صندوق های بادرآمد ثابت قرار دارد. در آخر هم بازدهی صندوق های بادرآمد ثابت است که بازدهی سالانه آن‌ها معمولا حدود 20 درصد است، این یعنی سود قطعی 20 درصدی دارند و برای سرمایه‌گذارانی که اهل ریسک نیستند بسیار مناسب هستند.

در جدول زیر رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بر مبنای میانگین بازدهی از آغاز فعالیت را مشاهده می‌کنید:

نوع صندوقریسک صندوقمیانگین بازدهی از آغاز فعالیت (درصد)
صندوق در سهامبالا%979.94
صندوق مختلطمتوسط%605.68
صندوق درآمد ثابتکم%144.84
کل صندوق‌ها%563.54

نتیجه‌گیری

در این مقاله شما را با بازدهی صندوق سرمایه گذاری و نحوه محاسبه آن آشنا کردیم. گفتیم که بازدهی صندوق در واقع به معنی همان سود است و از اختلاف قیمت ابطال فعلی و قیمت ابطال اولیه بدست می‌آید. بازده مورد انتظار صندوق‌ها همیشه با میزان ریسک آن‌ها رابطه مستقیم دارد. یعنی هرچه ریسک صندوق بیشتر باشد بازده مورد انتظار بالاتری دارد. به عنوان مثال صندوق‌های سهامی به این علت که پر ریسک‌تر هستند سرمایه‌گذار انتظار سود بالاتری هم دارد. در صورت رضایت از مقالات آموزشی ما نظرات خود را با سیگنال در میان بگذارید.

امتیازدهی
[تعداد: 21    میانگین: 4.1/5]

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظرات کاربران
 • ممنون از مطلب کامل و مفیدتون
  آیا صندوق های سهامی یا مختطی وجود دارند که سود دوره ای پرداخت کنند؟ یعنی از مابه التفاوت صدور و ابطال نباشه همانند ارزش کاوان آینده که سود و زیان از صدور و ابطال هستش
  ممنون میشم راهنمایی کنید یا اینکه یه مطلبی هم برای این مورد بذارید که کدوم صندوق ها سود دوره ای دارند و کدوم ها از صدور و ابطال سهام هستش

  • بهادر آذری

   سلام، سپاس از نظر شما. صندوق های سهامی اکثرا تقسیم سود دوره ای ندارند و اگر هم داشته باشند معمولا تقسیم سود شش ماهه است مثل صندوق بورسیران. اما در مورد صندوق های مختلط بله تقسیم سود دوره ای دارند. برای اینکه بفهمید صندوق تقسیم سود دوره ای داره یا نه با مراجعه به سایت صندوق و قسمت سودهای دوره ای میتونید تاریخ هایی که صندوق تقسیم سود داشته رو مشاهده کنید اگر اونجا پیدا نکردید در امیدنامه صندوق حتما این موارد ذکر شده و با مطالعه اون میتونید بفهمید صندوق تقسیم سود داره یا خیر. چشم، ممنون از نظر شما حتما به زودی یک مقاله آموزشی در این مورد خواهیم گذاشت.

 • سلام.اگر مثالی در مورد نحوه محاسبه ودریافت سودصندوق های مختلط روی سایت قراردهید ممنون خواهم شد.

  • بهادر آذری

   سلام و درود. حتما مطلبی در این مورد در آینده خواهیم داشت

 • سلام و درود
  یه سوال داشتم
  مگه بازدهی صندوقای سهامی دو قسمت نیست!قسمت اول وجه نقدی است که مستقیماً از محل درآمد حاصل از سرمایه گذاری دریافت میشه و قسمت دوم سود یا زیانی است که به علت تغییر قیمت واحد نصیب سرمایه گذار می‌شه!
  پس تو صندوقایی که پرداخت سود دوره ای ندارن مثل توسعه تعاون سود قسمت اول یا همون وجه نقدی چی میشه؟!
  ممنون

  • کارشناس تیم سیگنال

   سلام و وقت بخیر خدمت شما. سود در صندوق هایی که پرداخت سود دوره ای ندارند صرفا از ما به التفاوت قیمت صدور و ابطال واحد هاست. اگر منظورتون از سود نقدی، سود تقسیمی ست که شرکتهای بورسی در دوره های مختلف به سهامداران پرداخت می کنند باید گفت که این سود در خالص ارزش دارایی های صندوق لحاظ می شود و اینطور نیست که به دارندگان واحدهای صندوق تعلق بگیرد. بنابراین سود نقدی تاثیر مستقیم بر قیمت واحد های سرمایه گذاری میذاره و سرمایه گذار از این طریق از اون بهره مند میشه.

   • کامل متوجه نشدم
    من الان در صندوقی سرمایه گذاری کردم که هفته پیش بازدهی صندوق نزدیک 10 درصد بوده ولی به قیمت واحد ها تقریبا چیزی اضافه نشده،پس این درصد کجا میره؟ممنون

 • سیف الله اسدی

  با عرض سلام وادب احترام از اطلاعات فنی ساده و روان شما در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری بسیار سپاسگزارم . ممنون.از لطف شما

زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
پنجشنبه
1 اسفند 1398