اندیشه صبا

بازدهی صندوق سرمایه گذاری و نحوه محاسبه آن

بازدهی صندوق سرمایه گذاری و نحوه محاسبه آن

آدم تا خیالش از سوددهی یک سرمایه‌گذاری راحت نباشد، وارد آن که هیچ، از چند صد متری‌اش هم رد نمی‌شود. البته که در صندوق های سرمایه گذاری به این موضوع توجه ویژه شده و برای راحت کردن خیال سرمایه‌داران، بازدهی صندوق سرمایه‌ گذاری را در دوره‌های چند روزه تا چند ماهه اعلام می‌کنند.

یک سرمایه‌گذار برای اینکه سرمایه‌گذاری موفقی داشته باشد، باید بتواند بازده سرمایه‌گذاری‌اش را محاسبه کند. برای همین بد نیست توضیح مختصری درمورد بازده و نحوه محاسبه آن داشته باشیم.

منظور از بازده چیست؟ نحوه محاسبه بازده

معمولا وقتی صحبت از بازده می‌شود، منظور نرخ بازده است که به صورت درصدی بیان می‌شود. نرخ بازده با تقسیم میزان سود سرمایه‌گذاری بر سرمایه اولیه، ضرب در 100 به دست می‌آید. مثلا اگر شما یک سرمایه‌گذاری یک میلیون تومانی داشته باشید و بعد از گذشت مدتی، ارزش همان سرمایه‌گذاری به 1 میلیون و 150 هزار تومان برسد و شما 150 هزار تومان سود کرده باشید، نرخ بازده سرمایه‌گذاری شما از فرمول زیر به دست می‌آید:

نحوه محاسبه بازده

بنابراین سرمایه‌گذاری شما در این بازه زمانی، 15 درصد بازدهی داشته است.

نکته: بازده معمولاً دو جزء داد. جزء اول وجه نقدی است که مستقیماً از محل درآمد حاصل از سرمایه گذاری دریافت می‌کنید و جزو دیگر منفعت یا زیانی است که به علت تغییر قیمت آن دارایی نصیب شما می‌شود.

فرض کنید مدتی قبل ۱۰۰۰ واحد صندوق با درآمد ثابتی را خریده‌اید. این صندوق در سررسید دوره پرداخت سود به هر واحد 20 هزار تومان سود نقدی تعلق می‌گیرد. همین‌طور شما واحد با خالص ارزش 110 هزار تومان خریده‌اید و در هنگام فروش خالص ارزش هر واحد 125 هزار تومان شده است. بـازده نقدی یا ریالی شما عبارت است از:

بازده نقدی

بازدهی صندوق سرمایه گذاری

بازدهی صندوق سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری هم بازده خود را از طریق همین فرمول محاسبه می‌کنند. منتها از قیمت ابطال (فروش) هر واحد استفاده و آن را به صورت دوره‌ای محاسبه می‌کنند تا مقایسه بازدهی برای سرمایه‌داران راحت‌تر باشد.

به عنوان مثال اگر شما یک ماه پیش در یک صندوق سرمایه گذاری، سرمایه‌گذاری کرده باشید و تعدادی واحد سرمایه‌گذاری به قیمت ابطال ( 100 هزار تومان خریداری کرده باشید و بعد از گذشت یک ماه، قیمت ابطال هر واحد به 108 هزار تومان رسیده باشد، بازده صندوق در طول این یک ماه از فرمول زیر به دست می‌آید:

بازدهی صندوق سرمایه گذاری

یعنی صندوق در طول یک ماه، 8 درصد بازدهی داشته که به آن بازدهی ماهانه صندوق می‌گویند. حالا اگر همین محاسبات برای دوره‌های 7 روزه، 3 ماهه، 6 ماهه و یک ساله انجام شود، به ترتیب بازدهی هفتگی، بازدهی 3 ماهه، بازدهی 6 ماهه و بازدهی سالانه صندوق به دست می‌آید.

گزارش بازدهی توسط صندوق های سرمایه گذاری

طبق ماده‌ای که در اساسنامه صندوق های سرمایه گذاری ذکر شده، مدیر صندوق موظف است بازده صندوق را در طول دوره‌های مختلف محاسبه و بر روی تارنمای (سایت) صندوق منتشر کند تا سرمایه‌گذاران و عموم مردم از آن‌ها اطلاع پیدا کنند. این اطلاعات باید تا ساعت 14 روز کاری بعد از هر دوره، روی سایت صندوق منتشر شوند:

 • بازدهي سالانه صندوق از ابتداي تأسيس تا پايان آخرين سال شمسي به تفكيك هر سال شمسي
 • بازدهي سالانه صندوق از ابتداي تأسيس تا پايان آخرين سال مالي به تفكيك هر سال مالي
 • بازدهي روزانه صندوق از ابتداي تأسيس به صورت ساده و سالانه شده
 • بازدهي صندوق در 7، 30، 90 و 365 روز گذشته
 • نمودار بازدهي صندوق در هر هفته تقويمي

باید توجه داشت که سال شمسی و سال مالی صندوق با هم تفاوت دارند. منظور از سال شمسی همان بازه یک ساله فروردین تا اسفند است که برای همه صندوق‌ها یکسان است، اما سال مالی هر صندوق با صندوق دیگر متفاوت است و موعد سال مالی هر صندوق، در تاریخ تاسیس صندوق سر می‌رسد.


بازدهی سالانه شده چیست؟


منظور از بازدهی سالانه شدۀ بازدهی روزانه، بازدهی است که از طریق فرمول زیر به دست می‌آید و در آن اینطور فرض می‌شود که صندوق به مدت یک سال، هر روز به اندازه همان روز مورد نظر سود داشته باشد.

گزارش بازدهی صندوق سرمایه گذاری

در این فرمول RA همان بازدهی سالانه شده است و Rt بازدهی دوره کمتر است که معمولا از بازدهی روزانه استفاده می‌کنند. به عنوان مثال اگر بازدهی روزانه یک صندوق 54/0 درصد باشد، بازدهی سالانه شده آن صندوق به این صورت محاسبه می‌شود:

مثال بازدهی صندوق سرمایه گذاری

یعنی اگر صندوق به مدت یک سال (365 روز) هر روز 54/0 درصد سود داشته باشد، بازدهی آن بعد از یک سال حدود 614 درصد خواهد بود! اما اگر به جای بازده روزانه، از بازده ماهانه استفاده کنیم، در فرمول باید به جای T عدد 30 قرار دهیم.

بازده روزانه و سالانه شده صندوق، ساعت 14 روز کاری بعد در سایت صندوق منتشر می‌شود. به عنوان مثال جدول زیر اطلاعات بازده روزانه و سالانه شده صندوق در سهام بورسیران است که در سایت خود صندوق منتشر شده است:

بازدهی روزانه صندوق سرمایه گذاری

همچنین بازدهی محاسبه شده برای دوره‌های مختلف هم در سایت صندوق منتشر می‌شود و نمونه زیر هم از سایت صندوق سرمایه گذاری سهامی بورسیران می‌باشد:

بازدهی دوره‌ای صندوق سرمایه گذاری

نکته: در این جدول منظور از بازده بازار، بازده کل بازار بورس یا همان شاخص کل است.

همچنین بازدهی دیگری از سوی صندوق‌ها ارائه می‌شود که بازدهی از زمان تاسیس صندوق است و نشان دهنده نحوه فعالیت آن صندوق از بدو تاسیس صندوق است.

مقایسه بازدهی صندوق های سرمایه گذاری

برای مقایسه میزان بازدهی صندوق‌ها با یکدیگر، بهترین کار استفاده از سایت سیگنال و اطلاعات صفحه صندوق‌های سرمایه گذاری است. شما با استفاده از لیست صندوق های سرمایه گذاری و گزارش‌های تحلیلی ما می‌توانید به راحتی صندوق‌های سرمایه گذاری را با یکدیگر مقایسه کرده و بهترین صندوق سرمایه گذاری را انتخاب کنید.

لیست صندوق‌های سرمایه‌گذاری سایت سیگنال - بازدهی

دیگر منابع خوب برای مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری وب سایت‌های رسام و فیپ‌ایران هستند. این سایت‌ها اطلاعات کاملی از همه صندوق‌ها دارد که با کنار هم قرار دادن آن‌ها، مقایسه را راحت‌تر کرده و دیگر نیازی به بررسی سایت هر کدام از صندوق‌ها نیست. در فیپ‌ایران بازدهی‌های دوره‌ای صندوق‌ها به تفکیک نوع صندوق بیان شده و با یک کلیک روی عنوان هر بازدهی، می‌توان آن‌ها را به ترتیب کم به زیاد یا زیاد به کم مرتب کرد. مثلا در هنگام درج این مقاله، بازدهی 3 ماهه صندوق سرمایه گذاری ارزش کاوان آینده 47.11 درصد است و بیشترین بازدهی سه ماهه را بین صندوق‌های سهامی داراست.

همچنین با مقایسه بازدهی از آغاز فعالیت صندوق‌ها، می‌توان فهمید که صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه با بازدهی 8611.42 درصد یا حدودا 86 برابری، بیشترین بازدهی را در طول فعالیت 4085 روزه‌اش داشته است. البته باید در نظر داشت که عمر صندوق‌ها در این قضیه تاثیرگذار است.

مقایسه بازدهی صندوق های سرمایه گذاری

رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بر مبنای بازده

اگر بخواهیم بازدهی کل صندوق‌ها را بر اساس نوع صندوق مقایسه کنیم، صندوق های سهامی همواره بیشترین بازدهی را داشته‌اند، البته باید در نظر داشت که ریسک سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها نیز بیشتر از بقیه است. بعد از صندوق های سهامی، صندوق های مختلط قرار دارند که بازدهی آن‌ها بین صندوق های سهامی و صندوق های بادرآمد ثابت قرار دارد. در آخر هم بازدهی صندوق های بادرآمد ثابت است که بازدهی سالانه آن‌ها معمولا حدود 20 درصد است، این یعنی سود قطعی 20 درصدی دارند و برای سرمایه‌گذارانی که اهل ریسک نیستند بسیار مناسب هستند.

در جدول زیر رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بر مبنای میانگین بازدهی از آغاز فعالیت را مشاهده می‌کنید:

نوع صندوقریسک صندوقمیانگین بازدهی از آغاز فعالیت (درصد)
صندوق در سهامبالا%979.94
صندوق مختلطمتوسط%605.68
صندوق درآمد ثابتکم%144.84
کل صندوق‌ها%563.54

نتیجه‌گیری

در این مقاله شما را با بازدهی صندوق سرمایه گذاری و نحوه محاسبه آن آشنا کردیم. گفتیم که بازدهی صندوق در واقع به معنی همان سود است و از اختلاف قیمت ابطال فعلی و قیمت ابطال اولیه بدست می‌آید. بازده مورد انتظار صندوق‌ها همیشه با میزان ریسک آن‌ها رابطه مستقیم دارد. یعنی هرچه ریسک صندوق بیشتر باشد بازده مورد انتظار بالاتری دارد. به عنوان مثال صندوق‌های سهامی به این علت که پر ریسک‌تر هستند سرمایه‌گذار انتظار سود بالاتری هم دارد. در صورت رضایت از مقالات آموزشی ما نظرات خود را با سیگنال در میان بگذارید.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.
toranj-EX

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات کاربران
 • اینکه گفته میشه صندوقهای درآمدثابت که سود دوره ای ندارند سودشون مرکب میشه یعنی چه؟
  چجوری حساب میشه؟

 • سلام خداقوت
  امکان داره سود یکساله صندوق های مختلط یا سهامی از سود یکساله صندوق ثابت کمتر دربیاد؟

  • سلام بله ممکنه. بستگی به بازه زمانی داره که بازدهی یکساله داره حساب میشه. مثلا در تیرماه 1400 بازدهی یکساله بسیاری از صندوق های سهامی پایین تر از بازدهی یک ساله صندوق های با درآمد ثابت در همین بازه زمانی بوده است

  • سلام دوست عزیز
   بله حداقل سرمایه برای ورود به بازار بورس 500 هزار تومان است.

 • سلام
  سودی که برای صندوق با درآمد ثابت هست آیا برای یک ماه محاسبه میشه یا سالانه؟ مثلا برای ۱۰ میلیون سرمایه گذاری سود صندوق ۲۰٪ هست آیا این سود ماهانه حساب میشه یا سالانه ؟
  چون اگر ماهانه باشه میشه ۲ میلیون ولی سالانه باشه میشه ۱۶۷ هزار تومان برای یک ماه
  ممنون میشم راهنماییم بفرمایید

 • باسلام و خسته نباشید یه سوال مثلا اگه 100میلیون یک ماهه دردرصندوق ثابت کارگزاری مثلا حامی مفید محاسبه سودش چقدر میشه ممنون میشم پاسخ بدید

 • سلام
  من متوجه نمیشم
  اگه روزی 1 درصد هم سود بده خب مگه آخر سال نمیشه 365 درصد سود؟؟
  هر روز 1 درصد ضربدر 365 روز میشه 365 درصد دیگه
  حالا با مثال شما اگه روزی 54 درصد سود بده آخر سال عدد خیلی بزرگی میشه
  داستان چیه؟؟
  چرا با فرمول انقد کمتر میشه؟؟؟
  آیا فرمول اشتباهه؟؟؟

 • با سلام
  میخواستم بدونم حداقل سودی که صندوق های درآمد ثابت میدهند چقدر میباشد؟ و ممکن است که بابت سود دوره ای برای یک یا دو ماه در سال حتی یه ریال هم واریز نکنند؟

  • سلام دوست عزیز
   از حداقل سود واریزی صندوق ها اطلاعی ندارم. ممکن است در بعضی دوره ها بازدهی صندوق کم باشه.

 • سلام من از سال ۹۷ بیمه نامه عمر وسرمایه گذاری خریدم وتاسال ۱۴۱۲میباشد حال میخوام بدانم تاپایان قرارداد چقدر سود به من تعلق میگیرد

 • سلام. اگر در صندوق های با درآمد ثابت مثل صبای هدف که قیمت صدور هر واحد 100 هزار تومان است. در پایان ماه قیمت صدور افت کند و به زیر 100 هزر تومان برسد (مثلا 97 هزار تومان)؛ در این ماه سود چگونه محاسبه می شود؟ یا اصلا سودی تعلق می گیرد؟

  • سلام
   در امید نامه و اساسنامه صندوق ها این موارد به تفصیل مشخص شده است. در برخی صندوق ها مدیر صندوق پرداخت سود را انجام میده.

 • سلام. اگه میشه یک ویدیو آموزشی از این مطلب و مرتبط با محاسبه سود ماهانه صندوق های درآمد ثابت و انتخاب صندوق مناسب تهیه کنید.
  خیلی گیج کنندست، نمیتونیم یک صندوق خوب و اینکه چقدر بهمون سود میده سر ماه با فلان مبلغ رو انتخاب کنیم. تشکر

 • سلام ممنون از اطلاعات مفیدتون من یه سوال داشتم . من تا دیروز صندوق ارزش کاوان اینده رو مرتب چک میکردم قیمت هر واحد صدورش 16 میلیون بود امروز شده بود 15 میلیون . ولی هنوز تو ایت شما جز بهترین صندوق ها معرفی شده بود . ایا اینکه مبلغ صدور افت میکنه نکته منفی برای صندوق نیست ؟ ممنون میشم راهنماییم کنید .

  • سلام دوست عزیز
   صندوق های سهامی تابع نوسانات بازار بورس هستند. قطعا افت ارزش واحد های یک صندوق اتفاق خوبی نیست و سرمایه گذاران متضرر می شوند.

 • سلام ، ممنون از وقتی ک گذاشتین ف برای من ی جای سوال و ابهام هست اینکه صندوق های درامد ثابت که سود ماهانه میدن ، این درصد سود ماهانه ای که میدن ثابت هست یا نه؟ و اینکه از کجا از این مقدار اطلاع پیدا کنیم؟

  • سلام دوست عزیز
   درصد سود صندوق ها بستگی به عملکرد آنها دارد ولی با توجه به اینکه سرمایه گذاری این صندوق ها در دارایی های با درآمد ثابت انجام می شود می توان پیشبینی کرد که حدودا چند درصد سود خواهند ساخت. این مهم بستگی به نوع مدیریت صندوق دارد.

 • سلام خدمت تیم ارجمند آی سیگنال

  بهترین زمان برای ابطال واحدها در صندوقهای درآمد ثابت و سهامی چه زمانی است ؟؟
  یک مثال بزنید که اگر امروز با این قیمت بخریم و فردا قیمت پایین بیاید آیا میشه ابطال بزنیم

  خواهشمند است مثال عددی برای صدور و ابطال بزنید که بدانم در چه صورت زیان میکنم .

  • سلام دوست عزیز
   اول باید بدانید که ساختار کاری صندوق های سهامی و درآمد ثابت با هم متفاوت است و بازدهی آنها هم شباهتی به هم ندارد. در صورتی که مایل نباشید از سودهای تقسیمی صندوق استفاده کنید؛ بهترین زمان خرید صندوق های درآمد ثابت، بعد از تاریخ پرداخت سود دوره ای صندوق می باشد و بهترین زمان فروش آن هم قبل از تاریخ پرداخت سود. در صندوق های سهامی هم بستگی به وضعیت بازار بورس دارد و در حالت کلی بهتر است صندوقی را خریداری کرد که قیمت آن به NAV صندوق نزدیک باشد و در صورتی که قیمت صندوق از NAV بالاتر رود، برای فروش مناسب است.

 • سلام وقت بخیر
  ببخشید من در صندوق اندیشه خبرگان پول گذاشتم ۳۶۰میلیون برای ۶ماه نوشته شده۳۳۰درصد یعنی همینقدر ب پول منم افزوده میشه یا از ابطال و صدور بهم میرسه حریانش چطور میشه
  ممنون میشم جوابمو بدید

  • سلام دوست عزیز
   این صندوق از انواع صندوق های سهامی ست و بازدهی اون تابع بازار بورس می باشد. تضمینی برای تکرار شدن بازدهی های گذشته در آینده وجود ندارد.

 • سلام وخسته نباشید خدمت شما.مطالب خیلی عالی وفهم هرنوع اطلاعات ازتمام افراد جامعه بوده ودرکل آموزنده باسپاس فراوان

 • سلام
  یک سوال
  صندوق ها برای کاری که برای مشتریهایشان انجام می دهند سودی دریافت می کنند
  در صندوق ها کدام صندوق سود بیشتری از آورده مشتری نصیبش می شود و کدام صندوق سود کمتر؟
  میزان سودشان نسبت به آورده مشتری چقدر است؟

  • سلام
   هر چه تعداد معاملات در صندوقی بیشتر باشه کارمزد صندوق بیشتر خواهد بود و سود صندوق بیشتر است. تفاوت قیمت بین صدور و ابطال واحدها در واقع کارمزد متغیر صندوق و مبلغ دو هزار تومان بابت هر معامله هم کارمزد ثابت است. برای اطلاع بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

 • سلام
  ممنونم از راهنماییتون
  من علاقه مندم در این صندوق ها سرمایه گذاری کنم، میخواستم بدانم که سود رو به صورت ماهیانه می شود برداشت کرد؟

 • سلام نحوه سپرده گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری چگونه است و به چه مبلغی نیاز داریم

  • سلام
   برخی از صندوق ها با پیشبینی سود فعالیت می کنند و تضمینی وجود نداره.در سایت فیپیران لیست صندوق هایی که پیشبینی سود دارند و مقدار سود پیشبینی شده آورده شده است.

 • سلام می خواهم بدانم اگر 500 میلیون تومان سرمایه گذاری کنم در صندوق سبدگردان چه مدت و چهقدر سود می دهد؟

  • سلام
   شما میتونید میزان درصد بازدهی صندوق ها رو در سیگنال مشاهده کنید.

 • سلام خسته نباشید من یه سوال داشتم اگر من در این صندوق ها سرمایه گزاری کنم مثلا دومیلیون بزارم بعد بازدهی یک هفته ۹ درصد باشه یعنی پول من ۹ درصد رشد کرده ممنون میشم جواب بدین🙂

 • صندوق های با درآمد ثابت بهترن یا در سهام
  واینکه امکانش هست اگه ضرر کنن و اصل پول کم بشه دوباره برگرده؟
  میشه با پول کم سرمایه گذاری رو شروع کرد مثلا ده تومن
  اگه شماره ای هم واسه مشاوره هست ممنون میشم

  • سلام دوست عزیز
   سرمایه گذاری در صندوق ها رو میشه با سرمایه کم شروع کرد. حتی با زیر یک میلیون تومن. در صندوق های سهامی امکان نوسان و حتی ضرر وجود داره ولی در صندوق های درآمد ثابت ریسک از دست رفتن سرمایه وجود نداره.

 • با سلام در صندوق با درآمد ثابت مثلا وقتی قیمت صدور هر واحد ۱۴۰۰۰۰ تومان باشد آیا نقطه مناسبی برای ورود هست یا نه؟یا در کل باید صندوق هایی انتخاب کنیم ک قیمت صدور واحداشون پایین تر هست؟

  • سلام دوست عزیز
   هیچ رابطه معناداری بین قیمت صدور و امکان بازدهی بالاتر در آینده در صندوق ها وجود نداره.

 • سلام . من ۹۹/۲/۱۵ مبلغ ۵۰ م در صندوق سرمایه گذاری کاردان سهام خریدم .. تا امروز ۷۲% سود نشون میده . بنظرتون اگه الان دوباره بخوام یه ۵۰م دیگه سرمایه گزاری کنم ایا در همین صندوق انجام بدم یا صندوق دیگه ای رو انتخاب کنم .. واگه بخوام از پولم ماهیانه یه مبلغ سود بگیرم چکار کنم

  • سلام . در رابطه با افزودن به سرمایه گذاری اگه قصد دارید در بازار بورس بیشتر سرمایه گذاری کنید میتونید هم در این صندوق و هم در صندوق دیگری وارد بشید. البته بهتره اصل تنوع در سرمایه گذاری رو رعایت کنید تا ریسک شما کنترل شده تر باشه. اگر قصد دریافت سود ماهانه دارید باید در یکی از صندوق های با درآمد ثابت با پرداخت سود ماهانه وارد بشید. موفق باشید.

 • سلام وقت بخير.
  ممنون از سايت خوبتون
  من از ماشين حساب بازدهي يكي از صندوقهاي مختلط (با سود دوره اي ماهيانه) استفاده كردم. خواستم ببينم درست متوجه شدم يانه…
  توي اين ماشين حساب (كه توي سايتشون هست) نوشته تو ماه گذشته به يك واحد 24 درصد سود تعلق گرفته و توي سود ريالي حاصله نوشته 1270000 ريال.
  حالا سوالم اينه كه آيا سرمايه گذار در انتهاي ماه 127 هزار تومن پول نقد نصيبش ميشه؟

 • سلام.بنده در صندوقی سهامی سرمایه گذاری کرده ام و در کاردکس من ارزش کل واحدها را ۲۳۶ میلیون و سود و زیان کل را ۲۸ میلیون نوشته است.ایا دارایی من فقط ان ۲۳۶ میلیون است یا ۲۳۶+۲۸؟با توجه به این که سرمایه اولیه بنده ۲۰۹ میلیون بوده است و درصد بازدهی ۱۳.۶۴ قید شده.

  • سلام دوست عزیز… ارزش کل واحد ها تمام سرمایه شماست. یعنی هم شامل اصل سرمایه و هم شامل سود سرمایه میشه

 • ممنون بابت مطالب خوبتون
  یه سوالی برام پیش اومده
  تو هر کدوم از صندوق ها (سهامی ، مختلط، درامد ثابت) سرمایه گذاری کنیم ، ممکنه اصل پولمون کم بشه ؟ یعنی صندوق نه تنها سود نده بلکه زیانده هم باشه

  • سلام دوست عزیز… بله امکانش هست. البته صندوق های درآمد ثابت معمولا زیان نمی کنند ولی سایر صندوق ها کاملا طبیعی ست که در مدت مشخصی زیان داشته باشند.

 • سلام وخسته نباشی. بسیار مطالب متنوع ومفید. با تشکر. و یه تشکر ویژه هم بابت اپیلکشن سیگنال که خیلی خیلی مفید است

 • پیشنهاد دارم، برنامه ای نصب شود که سرمای گذاربتواند نظریه کارشناس مالی با درنظر گرفتن درصدریسک ، شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی وسیاسی کسب و جهت سرمایه گذاری در صندوق، سرمایه گذاری ، یا سایرمجاری سرمایه گذاری مثل خرید سهام بورسی، زمین،ساختمان، ارزهای معتبر، سکه ،طلا و… تصمیم گیری نماید.

 • پیشنهاد دارم، برنامه ای نصب شود که سرمای گذاربتواند نظریه کارشناس مالی با درنظر گرفتن درصدریسک ، شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی وسیاسی کسب و جهت سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری ، یا سایرمجاری سرمایه گذاری مثل خرید سهام بورسی، زمین،ساختمان، ارزهای معتبر، سکه ،طلا و… تصمیم گیری نماید.

 • سلام و خسته نباشید به شما واقعا مطالبتون جامع هستش ولی یک سوال داشتم و از شما درخواست راهنمایی دارم
  فرض کنید من در صندوق بورسیان یک واحد به ارزش31میلیون میخرم و طی سود سال گذشته619درصد هست امسال هم این باشد سرمایه ی من میشه 222/890میلیون حالا من سر یکسال بخوام واحدمو بفروشم چطوری هست و چقدر پول به من می‌رسد؟

  • سلام دوست عزیز… برای محاسبه سود دریافتی از ماشین حساب بازدهی در سایت صندوق استفاده کنید.

 • مطاب بسیار ارزنده و قابل فهم بودند متشکرم . سؤالی داشتم اگر در صندوق مختلط ثبت نام کنیم آیا مثل صندوق سهام اختیار خرید و فروش سهامهای‌مختلف با خودمان هست یا خیر ؟ و اینکه داشتن کد بورس فقط لازمه صندوق سهام هست ؟ ممنون

  • سلام
   در صندوق اختیار معامله با صندوق است نه با سرمایه گذار
   برای صندوق های بورسی( از هر نوعی) باید کد بورسی داشت و برای صندوق های غیربورسی فقط ثبت نام در سجام کافیه

 • باسلام یه سوال داشتم بنده در یکی از صندوق های سهامی به اندازه 11 واحد واریز کردم اما بدلیل قیمت روز صدور 10 واحد برام صادر شده آیا مبلغی که اضافه پرداختم،صندوق برگشت میده به حسابم ؟ چقدر معمولا زمان میبره؟ باید خودم پیگیری کنم ؟ ممنون میشم اگر پاسخ بدید

 • “سلام دوست عزیز… خیر بازدهی با سود پرداختی متفاوت است. صندوق ها برای پرداخت سود فرمول های خاص خودشون رو دارند. معمولا سود پرداختی رو به صورت درصدی از ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری در نظر می گیرند و سیاست تقسیم سود در صندوق ها به تصمیم مدیران آن بستگی داره. اگه بازدهی اعلام شده در اختلاف قیمت واحدها باشه، میتونید با فروش واحدها بازدهی گفته شده رو برداشت کنید.”

  ممنون از پاسختون
  خب این سود دقیق رو از کجا میشه دید. من میخوام روی صندوقی سرمایه گذاری کنم که دوره پرداخت سودش ماهانه باشه که بتونم هر ماه برداشت کنم و بین 2 تا 3 درصد سود بده سرمایه اولیه ای هم که دارم تقریبا 100 میلیون هست. ممنون میشم اگه راهنمایی کنید

  • سلام دوست عزیز… صندوق ها سود تضمین شده ای ندارند . حثتی صندوق های درآمد ثابت هم نوسان دارند. برای اطلاع دقیق از سود پرداختی صندوق به مشتریان با روابط عمومی صندوق ها تماس بگیرید چون فرمول یکسانی برای همه صندوقها وجود نداره.

 • سلام این هزینه صدور و ابطال از اصل پول کم میکنه؟ صندوق های سهامی هزینه صدور بالایی دارند. بعد ابطال بزنیم، همون مقداری که پول هست، برمیگرده؟

  • سلام دوست عزیز… کارمزد معاملات در صندوق ها بسیار پایین است. اختلاف بین قیمت صدور و ابطال هم طبیعی و کارمزد صندوق است.

 • سلام
  بازدهی اعلام شده یعنی سودی که صندوق به ما میده ؟ مثلا اگه بازدهی ماهانه 5 درصد باشه صندوق هر ماه 5 درصد به ما سود میده و میتونیم برداشتش کنیم؟
  میشه لطفا بیشتر توضیح بدید

  با تشکر از سایت خوبتون

  • سلام دوست عزیز… خیر بازدهی با سود پرداختی متفاوت است. صندوق ها برای پرداخت سود فرمول های خاص خودشون رو دارند. معمولا سود پرداختی رو به صورت درصدی از ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری در نظر می گیرند و سیاست تقسیم سود در صندوق ها به تصمیم مدیران آن بستگی داره. اگه بازدهی اعلام شده در اختلاف قیمت واحدها باشه، میتونید با فروش واحدها بازدهی گفته شده رو برداشت کنید.

 • سلام و وقت بخیر من یک پولی دارم میخوام در صندوق سهامی بذارم منتها هرجوری حساب میکنم بازم درست درنمیاد ممنون میشم راهنمایی کنید
  برای مثال ۱۰۰ میلیون یکساله در صندوقی بگذاریم با ۲۰۰٪ بازدهی بعد از یکسال مبلغ کل میشه ۳۰۰ میلیون.
  حال فرض کنیم هرسال این صندوق ۲۰۰٪ بازدهی داشته باشه ،مثالم رو برای ۲ سال میزنم،اگر ما از روز اول واحد بخریم و بهش دست نزنیم طبیعتا بعد از ۲ سال ۴۰۰٪ سود میکنیم یعنی ۱۰۰ میلیونمون میشه ۵۰۰ میلیون.
  اما اتفاق عجیبی که زمانی که محاسبه میکنم میوفته اینه که سال اول بیاییمو پولمون رو از صندوق خارج کنیم با سود ۲۰۰ ٪ بعد از یکسال ۳۰۰ میلیون پول داریم،حال دوباره اون ۳۰۰ میلیون رو در صندوق بذاریم،اینبار سال دوم اگر همون ۲۰۰٪ رو محاسبه کنیم برای ۳۰۰ میلیون،سودش با احتساب ۲۰۰٪ بازده میشه ۹۰۰ میلیون!! و اینبار بعد از ۲ سال ۹۰۰ میلیون پول داریم بجای ۵۰۰ میلیون! یعنی ۴۰۰ میلیون بیشتر از زمانی که ۲ سال بصورت کامل و ثابت پولمون در صندوق بوده! ممنون میشم بگید ماجرا چیه من سردرنمیارم

  • سلام دوست عزیز… اگر بادزهی دوساله رو 400 درصد در نظر بگیرید، به این معنی نیست که در هر سال 200 درصد بازدهی داشته است. اگر صندوقی در هر یک سال بازدهی 200 درصدی داشته باشه، مجموع بازدهیش در آخر سال دوم 400 درصد نخواهد بود بلکه حدودا 800 درصد میشه. این اختلاف به دلیل محاسبه سود مرکب در درصدهای بازدهی رخ میده.

 • سلام و خسته نباشید
  توضیحاتتون عالی بود ممنون.ولی یه سئوال با توجه به اینکه برخی بانکها هم حتی اصل پول سپرده گذارها رو برگشت ندادن و شاهد این موارد بودیم.بعد این صندوق ها چه تضمینی دارن؟منظورم اینه که مطمئنن یا تا وقتی که پولمونو بگیریم باید قلبمون بلرزه؟

 • سلام و خسته نباشید یه سوال اینکه من اگر بخوام مبلغ ۱۵۰ میلیون سرمایه بذارم در صندوق های سهامی اگر بازار بورس منفی بشه امکان اینکه اصل پولم از بین بره هست؟؟و اگر هست احتمالش چقدره ؟و سوال دیگه کمترین سودی که در طی یکسال هست چند درصده ؟ممنون میشم جواب بدین.بیشتر دغدغم اینه که اصل پولم از بین نره

  • سلام دوست عزیز… صندوق های سهامی دارای ریسک هستند و تابع نوسانات بازار بورس هستند. نمیشه پیش بینی کرد که چقدر احتمال زیان وجود داره و مقدارش چقدره. احتمال از دست رفتن تمام سرمایه وجود نداره. برای اطلاع از سود بهترین صندوق ها در سال 98 به این لینک مراجعه کنید.

 • مرسی از اطلاعاتی که در اختیارم گذاشتی تقریبا تا حدوی با صندوق سرمایه گذاری وچگونه سرمایه گزاری کردن آشنا شدم با سپاس از برنامه خودتون مرسی سیگنال

 • سلام و تشکر .این مطالب را لطف کردید لینک آن را مجددا و با دقت مطالعه کردم.فقط بفرمائید اینطوری که برداشت کردم که سرمایه گزاری در صندوق سهامی بابت هزینه کارمزد و غیره که از سرمایه گزار کسب میشود در مقابل شخصی که از سود سهام ها ۲۰ سبد گردانی میکند نصف کمتر است .ایا تحلیل و برداشت اینجانب درست است ؟لطفا این سوال را شفاف پاسخ دهید.با سپاس فراوان

  • سلام دوست عزیز… خدمات سبدگردانی به این دلیل که اختصاصی برای یک فرد انجام می شود طبیعتا کارمزد آن بالاتر است اما در صندوق ها به این دلیل که سرمایه گذاری کلی و عمومی انجام میدهند، هزینه ها کمتر خواهد بود.

 • درود .وقتی بازار مدتی مثبت است ایا همان سودی که سهم ها مثبت میشه در صندوق سرمایه گذاری سهامی هم به همین منوال است؟و اینکه صندوق فقط همان ۲ درصد از سرمایه را اخذ می نماید و قطعا خیلی با صرفه تر از سبد گردانی که مثلا ۲۰ درصد از سود از سهام را بر میدارد؟و مورد بعدی صندوق های با ضامن نقد شدگی پول سرمایه گذار ندارن معمولا سود بالاتری دارند که در خصوص عدم ضامن لطفا توضیح بفرمایید.با سپاس فراوان

 • سلام و خسته نباشید.
  من خیلی راجب صندوق و این چیزها اطلاعی ندارم ولی خیلی دوست دارم که شروع به سرمایه گذاری کنم.
  وقتی میگن که بازده صندوقی در ۳۶۵ روز گذشته ۳۲۰٪ بوده یعنی در حقیقت نسبت به سرمایه گذاری که کردیم ۳۲۰ درصد سود بهمون تعلق میگیره؟؟
  ممنون از سایت خوبتون.

 • سلام از اونجایی که هرچی میخونم نمیتونم هضم کنم که بانکهاتاالان چکارکردن باهامون ی سوال دارم.صندوق سرمایه گذاری هست که نوشته سود 6 ماهش 37/91هست با توضیحات شما اگرصد تومن بزارم توش کف کف سودی که میگیرم به ازای هرماه تقریبا 6تومن هست؟

  • سلام دوست عزیز… صندوق ها انواع مختلفی دارند و همه آنها سود تقسیمی در دوره های منظم ندارند. همچنین ریسک سرمایه گذاری در صندوق ها نیز بسته به نوع آن متفاوت می باشد.

 • چند درصد احتمال این هست که صندوق در طول یک سال هیچ سود نده و اصل پول هم کم بشه آیا امکانش هست

 • باسلام
  بازدهی صندوق اگر در سال بعنوان مثال 240درصد باشه اگر مبلغ 10میلیون تومان سرمایه گذاری کنیم در پایان سال 24میلیون سود + 10 میلیون خودمونو دریافت میکنیم ، یعنی میشه 20 درصد سود در هر ماه ، مطمئنید این قضیه رو چون اینجوری باشه هیچکسی پولشو در بانک نمیزاره با سود سالانه 20 درصد که ماهانه بشه نهایش 1.66درصد در ماه ، لطف توضیح بدید . اینجوری باشه من بجای اینکه مستقیم خودم در بورس کار کنم و الان نزدیک یکساله کار میکنم به این سود تا الان نرسیدم و در هیچ سهمی هم خوشبتانه ضرر نکردم ولی این سودی هم که صندوق ها میدن بهیچ عنوان نرسیدم در این یکسال

  • سلام دوست عزیز.. بازدهی های عنوان شده برای صندوق ها مطابق عملکرد گذشته آنها و برگرفته از سایت صندوق هاست. حرف شما درسته. در دنیا بیشتر مردم به شکل غیرمستقیم و از طریق صندوق های سرمایه گذاری وارد بازار بورس میشن.

 • سلام من تازه دو روزه چند واحد سرمایه ذاری سهامی خرید کردم وقتی تو قسمت ماشین حساب بازدهی مبلغ سرمایه گذاری رو زدم بعد محاسبه مقدار سرمایه گذاری منو نزدیک 2.3 درصد سرمایه اولیه کم بود اینا چطور محاسبه میشن؟ ممنون میشم راهنماییم کنین

  • سلام دوست عزیز… ماشین حساب صندوق ها مطابق عملکرد و بازدهی گذشته صندوق عمل میکنه

 • سلام خسته نباشید .شما از بین دو صندوق آگاس و سرو کدوم را پیشنهاد میدین.؟و این که چه جوری میشه واحد صندوق را به قیمت ناوش خرید.؟

 • ببخشید اگر ما مثلا صد ملیونمون طی سه سال بشه یک ملیارد تومان و مثلا بخوایم دویست ملیونشو برداشت کنیم و هشتصد ملیون دوباره سرمایه گزاری کنیم باید به اندازه دویست ملیون تومن واحد ابطال کنیم؟ اینطوری که تعداد واحد هامون سال به سال با برداشت بخشی از سود کم میشه.. و اینکه میگن سیصد درصد سود داده یه صندوقی یعنی سیصد درصد به قیمت واحد هاش افزوده شده و ما بخوایم واحد جدید بخریم باید انقدر گرون بخریم؟

  • سلام دوست عزیز…شما در هر زمان برای برداشت سرمایه تون باید تعدادی از واحدهایی که در اختیار دارید رو ابطال کنید. در صورت ابطال طبیعتا تعداد واحدهاتون کم میشه. قیمت واحد های صندوق روزانه تغییر میکنه و در صورتی که تصمیم به خرید جدید داشته باشید باید با قیمت جدید خرید بزنید.

 • سلام. باتوجه به گفته های شما که صندوقهای سهامی عمدتا پرداخت سود ندارند پس چه عاملی باعث رقبت خریداران برای خرید اینگونه صندوقها میشه؟ فقط افزایش قیمت واحدها؟ خب تا رقبتی نباشه چطور این افزایش قیمت صورت میگیره؟

  • سلام دوست عزیز… سرمایه گذاران در صندوق های سهامی از اختلاف قیمت واحد در زمان خرید و فروش بهره می برند. پرتفوی صندوق های سهامی دارای سهام بورسی ست و مدیریت صنایع مختلف در صندوق باعث ارزندگی اون صندوق میشه. پیشنهاد می کنم معرفی صندوق های سهامی رو در این لینک ببینید.

 • با سلام و احترام
  سوالی که دارم در مورد بازدهی صندوق های با درآمد ثابت هست که گفته میشه سود سالانه 20% دارن. سود ماهانه آنها بنابر هر واحد چطور محاسبه میشه؟ پیشاپیش سپاس از پاسخگویتون

  • سلام دوست عزیز… این مورد بستگی به قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری در صندوق دارد. پیشنهاد می کنیم در این خصوص با روابط عمومی صندوق ها تماس بگیرید.

 • سلام با تشکر از نرم افزار سیگنال
  ..ریسک سرمایه گذاری در صندوق های درآمد ثابت قابل معامله کمتره یا درآمد ثابت مشترک ؟؟؟
  تشکر

 • سلام…کدوم صندق ها بازدهی سالانه خوبی دارد؟؟؟ همانطور که سود سالانه میده امکانش هست که ضرر بده؟؟؟ اگه سالانه بخوام سرمایه گذاری کنم حداقل و حداکثر سود چقدر میشه؟؟؟ ممنون ازتون

  • سلام دوست عزیز برای نگاه به بازدهی های صندوق ها در سال گذشته به این لینک مراجعه کنید. سایت فیپیران میتونه آمار و اطلاعات خوبی از همه صندوق ها در اختیارتون بذاره.

 • سلام ببخشید جواب سوالی که در موردمحاسبه ی بازدهی سالانه دو روز پیش یعنی ۱۸ اردیبهشت ۹۹براتون فرستادم رو میشه لطفا جواب بدید واقعا برام سوال شده مرسی

  • سلام دوست عزیز… اگه پاسخ سوالتون رو دریافت نکردید مجددا در همین جا بفرمایید.

 • سلام
  ببخشید اگر یک سرمایه‌گذار مثلا ده میلیون تومان در صندقی سرمایه گزاری کنه؛ بعد یکسال بازده این یک سال،برای صندقش، 500 درصد شده باشد؛ یعنی سرمایه اش بعده این یک سال چقدر میشود؟

  کلا این 500 درصد بازده که در جداول میبینیم؛ یعنی مثلا 5 برابر سود؟یا نه!
  یعنی با فرضه ده میلیون تومان بعده یکسال میشه 60 میلیون؟

  میشه لطفا با یک مثاله عددی بفرمایید که ملموس باشه؛ چون من شنیدم سود صندق ها نسبت به اینکه خودمون سهام خرید و فروش کنیم خیلی خیلی کمتره! و اگر کسی در صندق سرمایه‌گذاری کنه خیلی سود کمتری داره…

  این سواله خیلی از دوستانی هست که در بازاره بورس مبتدی هستیم و
  ما رو از صندقها میترسونن، خواهش میکنم جواب دهید….

  • سلام دوست عزیز …بازدهی نوشته در مورد صندوق ها با درصد های مشخص آورده شده و انجام عملیات ریاضی روی اونها راحته. در مورد مثال شما سود 500 درصدی به معنای این است که سرمایه اولیه ده میلیون تومانی در پایان دوره به شصت میلیون تومان خواهد رسید. به شنیده و شایعات توجه نکنید. واقعیات بازار سرمایه را با مستندات و علم سرمایه گذاری دنبال کنید.

 • سلام ببخشید یه سوالی داشتم ، من طی اطلاع سایت خودتون داشتم اطلاعات کارگزاری گنجینه رفاه که ۱۵ اردیبهشت ۹۹ گذاشته بودید رو نگاه می کردم که نوشته بودید بازدهی یک ماهه ۶۳.۵۳۷ درصد هست گفتم طی معادله ای که دادید ببینم بازدهی سالانه رو درست نوشتن یا ن که من اینجور حساب کردم :
  ۱۰۰×[ ۱_( ۳۰÷۳۶۵ )^( ۱۰۰÷۰.۶۳۵۳۷ +۱ ) ]
  جواب ۸.۰۱۰۵۵
  درحالی که طی اطلاعاتی که داده بودید بازده سالانه ۴۱۲.۰۹۸ درصد هست
  من کجا رو اشتباه کردم ممنون میشم جواب بدید مرسی

  • سلام دوست عزیز… نباید بازدهی های ماهانه رو به صورت مطلق در نظر بگیرید. بازدهی ماهانه صندوق ها در هر ماه ممکن است با ماه دیگر فرق داشته باشد. بازدهی سالانه نوشته در سیگنال مطابق سایت صندوق است و بازدهی نقطه به نقطه سالانه را نشان می دهد.

 • سلام
  ببخشید شما کدوم نوع صندوق پیشنهاد می دهید درامد ثابت، سهامی و یا مختلط
  و سوال دیگه صندوق سهامی که بازدهی ۳، ۶ و یا یکساله داره تو همون بازدهی سود هم پرداخت میکنن؟

  • سلام دوست عزیز…صندوق های سهامی عمدتا سود پرداخت نمی کنند و سرمایه گذاران صرفا از اختلاف بین قیمت خرید و فروش واحدها بهره می برند. متاسفانه ما نمیتونیم هیچ کدام از انواع صندوق ها رو پیشنهاد بدیم اما توصیه می کنیم مقاله آموزشی ما رو در این لینک بخونید تا با آگاهی کامل صندوق مناسب خودتون رو انتخاب کنید.

 • سلام
  ایا امکانش هست در صندوق سرمایه گذاری سودهای ماهیانه رو به اصل سرمایه اضافه کرد؟؟؟یا اینکه اصل سرمایه ثابت هست و نمیشه از سود سرمایه گذاری سود گرفت؟؟
  ممنون میشم پاسخ بدید
  با سپاس از شما

  • سلام دوست عزیز…بله این امکان در زمان ثبت نام در صندوق برای شما وجود داره

 • سلام برا کسی که برای اولین بار بخواد وارد بورس بشه صندوق سرمایه گذاری خوبه یا عرضه اولیه

  • سلام، برای این افراد هردوی این موارد با توجه به ریسک کمتر در مقایسه با خرید و فروش سهام مناسب هستند

 • سلام وااااااقعا ممنون ازتون خدا خیرتون بده ، ایشاالله به همین قدرت و موفقیت کارتون جلو بره

 • با سلام و احترام و ممنون از راهنمایی های خوبتون….
  بنده یک سؤالی داشتم از خدمتتون :
  فرض می کنیم 30 میلیون تومان رو در یک صندوق سهامی با بازدهی 340% به مدت یکسال سرمایه گذاری می کنیم… بعد از یکسال سود ما میشه 102 میلیون تومان (30000000 * 3.4) . حالا سؤالم اینه : اگر من بخوام بعد از این یکسال از صندوق خارج بشم چقدر سود از صندوق دریافت میکنم؟چون قسمت ابطال واحدها رو متوجه نمیشم ، یعنی هزینه ابطال رو چطور حساب میکنن؟

  • سلام و عرض ادب. شما به اندازه همون عددی که از محاسبه اصل پول ضرب در بازدهی صندوق بدست میاد سود دریافت می‌کنید، چون در بازدهی اعلام شده هزینه ها، کارمزدها و … کسر شده. هزینه ابطال همون قیمت فروش واحدهاست که با استفاده از NAV محاسبه میشه. قبلا مقاله ای در رابطه با NAV منتشر کردیم که میتونید از این لینک مطالعه کنید.

 • عرض سلام وادب واحترام،واقعأبسیارجالب مطالب راارائه فرمودین،بااینکه خودم دبیرهستم اعتراف میکنم برای جوینده اطلاعات مثل اینست که سرکلاس ورودرومطالب رابرای مخاطب ارائه نموده ای،احسنت.

 • سلام بی زحمت اینو جواب بدین
  من تازگی 194 میلیون تو صندوق رشد سامان که صندوق سهامیه سرمایه گذاری کردم اگه تو یک سال 200 درصد رشد کنه ارزش پول من هم 200 درصد رشد میکنه ؟

 • سلام -بازتشکر از سایت خوبتون-یه سوال داشتم
  این ستونی که به اسم (بازده روزانه ساده شده صندوق) در صفحه های همه ی صندوق ها هست
  فکر کنم ماکزیمم اش حدود ۵ هست-درسته؟ رو چه مبنا این ماکزیمم رو ۵ میگن؟
  مینیمم اش(کمترین مقدار ممکن) چنده ؟
  من دیدم منفی می خوره ولی نمی دونم کمترین اش چنده

  • سلام، ماکزیمم مینیمم نداره بر اساس بازدهی روزانه شده درصد رو میزنه. صندوق محدودیت روزانه در درصد بازدهی ها نداره.

 • سلام
  ببخشید مثلا زودتر از سه ماه بخواهیم واحهامون رو ابطال کنیم و یه جریمه ایی شاملمون میشه.لیست این بازه های زمانی و مقدار جریمه ها از کدوم قسمت باید نگاه کنیم؟اگه لینکش بزارین ممنون میشم

  • سلام، بله اغلب صندوق ها این قانون رو دارند. باید امیدنامه صندوق هارو مطالعه کنید. قوانین هر صندوق در امیدنامش نوشته شده. امیدنامه صندوق‌ها رو میتونید از سایت خود صندوق دانلود کنید.

 • چگونه باید سرمایه گذاری کنم؟
  اینجانب ساکن تهران هستم میشه راهنمایی کنید.

  • سلام دوست عزیز. باید بصورت حضوری به شعب صندوق ها مراجعه کنید و با ارائه مدارک ثبت نام کنید.

   • سلام دوستان
    صندوق توسعه ملی الان تمام مرتحلش اینترنتی هست و احتیاج به مراجعه و دادن اصل مدارک نیست چون تایید هویت و مدارک رو از بانک ملی میگیره و فقط کافی هست حساب بانک ملی و نرم افزار بام داسته باشید. من 2 مورد از 26 فزوردین تا امروز انجام دادم

 • با سلام
  من در یه صندوق درآمد ثابت سرمایه گذاری کردم و توی یکسال گذشته تقریبا به صورت ثابت ماهی ۲۳ درصد سود میدهد درحالی که میزان افزایش هر سهم در ماه طبق سایت خودشان خیلی بیشتر از این مبلغ هست!! پس بقیه مابه التفاوت این عدد چی میشه؟!

  • سلام، احتمالا مابقی سود به ارزش nav واحدهاتون افزوده میشه تا از سود مرکب هم بهره ببرید.

  • سلام دوست عزیز، بستگی به صندوق انتخابی شما داره. اگر از نوع قابل معامله باشه حداقل چند هزار تومان قیمت هر واحد هست که طبق قانون سازمان بورس باید حداقل 100 هزار تومان خرید کنید. اگر صندوق غیر قابل معالمه باشه قیمت هر واحد از 10 هزار تومان تا 17 میلیون تومان متفاوته. بستگی به صندوق انتخابی شما داره.

 • سلام و عرض ادب، همه چیز عالی و حرفه ای. خدا بهتون خیر و برکت بده ان شاءالله
  من یه سوال داشتم: اینکه مثلا در یک صندوق قیمت هرواحد 13 میلیون تومان هست. من مثلا 2 واحد دارم که ده درصد سود کرده. حالا میخام اون ده درصد رو فقط بردارم. آیا میشه؟ یا باید یک واحد ابطال کنم؟ چون در هر صورت اگه اینطور باشه من تا سودم به یک واحد نرسه نمیتونم با ابطال برداشتش کنم. یعنی اون سود باید اونقدر بره بالا تا برسه به یک واحد تا بشه برداشتش کرد؟
  ارادت

  • سلام و عرض ادب. سپاس از لطف شما. بله، حداقل میزان فروش به اندازه یک واخد سرمایه گذاری است و نه کمتر.

 • باسلام وعرض ادب واحترام،دررابطه باصندوق های سهامی که میفرمایید تقسیم سود دوره ندارند، برای مثال صندوق بورسیران که قیمت صدورهر واحدتقریبا۱۳میلیون تومان هست و۳۵۸درصدبازدهی یکسال کذشتش هست،اونطوری اگه بازدهی یکسال آینده اش هم همون۳۵۸درصد باشه قیمت صدور هرواحد بعدازیکسال میره میرسه به چهل وشش میلیون و پانصدوچهل هزارتومان(۱۳میلیون ×358درصد=قیمت صدوریکسال بعد هرواحد۴۶۵۴۰۰۰۰)اونطوری جلوبریم و تقسیم سود نمیکنن بعد دو سه سال قیمت صدورهرواحد چندصد میلیون میشه،اونطوری کسی که میخواد بعد دو سه سال تازه درآن صندوق برای اولین بار سرمایه گذاری کند باید برای هرواحد بیشتراز چندصدمیلیون پول داشته باشد؟اونطوری کمترکسی پیدامیشه آخه بتونه دراون صندوق سرمایه گذاری کندلطفا راهنمایی کنید.باتشکر

  • سلام دوست عزیز. بله حرف شما درسته. البته اگر صندوق عملکرد خوبشو تکرار کنه، تو هر قیمتی که بخرید، ارزش واحدهاش هم افزایش پیدا میکنه.

 • سلام.وقتتون بخیر.ببخشید یک سوال دارم.
  تو صندوق های درآمد ثابت که سود ماهیانه دارن، اگه تاریخ پرداخت دوره ای اونها مثلا 15 هم هر ماه باشه؛ میشه مثلا ما 13 هم واحد بخریم و 15 هم بر اساس تعداد واحد هامون سود بگیریم و دوباره 17 هم واحدهامونرو ابطال کنیم ؟

  و سوال دوم اینکه مبلغ سود بر اساس هر واحدی که به ما به عنوان سرمایه گذار پرداخت می کنن، دقیقا همون مبلغی است که توی سایتشون تو قسمت سودهای دوره ای ثبت کردن ؟ مکانیزم خاصی داره؟ مثلا بر اساس تاریخ سرمایه گذاری قیمت سود هر واحد تغییر می کنه ؟

  پیشاپیش ممنون از پاسختون …

  • سلام و عرض ادب. بله امکانش هست ولی به اندازه همون چهار روزتون سود دریافت می‌کنید و مشمول جریمه تعجیل در خروج از صندوق میشید. بنابراین اینکار پیشنهاد نمیشه. باید همون مبلغ داخل سایت رو پرداخت کنند، البته برخی از صندوق ها قسمتی از سود رو براتون واریز می کنند و قسمتی رو نگه میدارن و به ارزش NAV شما اضافه میشه.

   • ممنون از جوابتون.ببخشید یک سوال دیگه :
    اینکه مبلغی رو به عنوان سود پرداخت کنن و مبلغی رو هم به ارزش NAV اضافه می کنن رو توی امیدنامه یا اساسنامه قید می کنن؟ یعنی جایی هست که بفهمیم چطور سود رو پرداخت می کنن؟

   • بله در امیدنامه قید میشه. بهترین راه برای فهمیدن این موضوع اینه که با صندوق تماس بگیرید و از تیم پشتیبانی صندوق جویا بشید حتما راهنمایتتون میکنند.

 • سلام.واقعا ممنون از مطالبتون و حوصله ای که بابت پاسخ به سوالات به خرج می دید.
  من یک سوال دارم.
  دقیقا متوجه نشدم که پرداخت سود دوره ای صندوق های سهامی یعنی چی؟
  صندوق های سهامی که هم پرداخت سود دوره ای دارن و هم بابت ابطال ، درصورتی که رشد داشته باشه سود می دن بهتر هستن یا صندوق هایی که صرفا بابت ابطال سود می دن ؟

  • سلام دوست عزیز. بعد از پرداخت سود ارزش واحدهاتون به ارزش مبنا برمیگرده، پس در حقیقت ازلحاظ بازدهی فرقی نمیکنه این دو حالت با هم. در حالت اول فقط سو شما براتون ماهیانه یا در سررسید پرداخت سود واریز میشه اما در حالت دوم زمانی که واحدهاتون رو بفروشید کل سودتون رو یکجا دریافت می‌کنید.

 • سلام میبخشید در صندوقی سهامی مثله بورسیران سرمایه گذاری کنیم یکساله، اگر ۳۸۰درصد سود داده ، به ماهم اینقدرسود میدهد؟ یا از 380%کسری انجام میگیرد تشکر

  • سلام دوست عزیز. صندوق ها موظف هستند همون عددی که در سایتشون نمایش داده میشه رو به شما سود بدن. بنابراین اگر 380 درصد بوده باید همونقدر هم ارزش پول شما اضافه شده باشه.

   • سلام.ممنون از مطالب خوبتون.
    به طور مثال این دوستمون که گفتن 380 درصد سالانه
    اگه کسی 30 میلیون تومان برای یک سال تو این صندوق ها سرمایه گذاری کنه

    این سود با چه فرمولی حساب میشه؟
    یعنی 30 میلیون به علاوه 380% یا روش دیگه ای
    چند تومن میشه این 30 میلیون بعد یک دوره یک ساله و سود 380%

   • سلام دوست عزیز. 30 میلیون ضرب در 3.8 حاصل هرچثدر بشه عدد بدست اومده به اضافه 30 میلیونی که داشتید میشه کل پول شما (سرمایه اولیه + سود)

   • آقا اینا شوخیه؟؟ یا دارید جدی میگید؟؟ یعنی میشه پول تو یه سال 380 درصد سود کنه و بشه 144 میلیون تومن؟؟؟؟؟؟؟؟ من که باور نمیکنم.پس چرا هیچکس حرفی از این صندوق ها نمیزنه و همه پول رو میبریم میزاریم بانک اونم با سود نهایت 20 درصد سالانه!!!!

   • سلام، بله، اطلاعات کاملا معتبره. میتونید به سایت هریک از این صندوق ها مراجعه کنید و این اطلاعات رو مشاهده کنید. صندوق ها به این علت که جزو ابزارهای نوین مالی کشور هستند هنوز زیاد شناخته شده نیستند ولی نقدینگی زیادی هر سال به این صندوق ها داره جذب میشه و مقدارش رو به افزایشه

 • سلام آیا مدت سرمایه گذاری درصندوق فرق میکنه؟
  مثلا یک ماهه یاسه ماهه یا سالیانه سودش فرق داره؟

  • سلام و عرض ادب. صندوق های سرمایه گذاری بیشتر مناسب سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت هستند. بنابراین بله. طبیعتا فرق میکنه. شما مدت زمان بیشتری پولتون در صندوق باشه سود بیشتری هم بهتون میرسه.

   • سلام،خسته نباشیدخدمت شما،صندوق سرمایه گذاری درسهام واحدهای سرمایه گذاری حتما باید طی دوره ای خودش یک ماهه سه ماهه شش ماهه ویک ساله ابطال واحد بشه یا میشه قبل یه ماه یا دوماه یا پنج ماه که قبل وبعد دوره هاشه ابطال کرد؟ باتشکر از شما

   • سلام و عرض ادب. ابطال واحدها دست شماست و قانونی نیست که بگه مثلا قبل از فلان دوره ابطال کن. فقط باید حواستون باشه که برخی از صندوق ها جریمه تعجیل در خروج دارند و اگر پولتون رو زودتر از یک بازه زمانی (معمولا سه ماهه) زودتر ابطال کنید به شما جریمه تعلق میگیره. اما در همون بازه زمانی هم امکان ابطال هست البته پیشنهاد نمیشه. در نتیجه شما هر موقع بخواهید میتونید واحدهاتون رو ابطال کنید و تصمیم گیرنده خودتون هستید.

 • با عرض سلام وادب احترام از اطلاعات فنی ساده و روان شما در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری بسیار سپاسگزارم . ممنون.از لطف شما

 • سلام و درود
  یه سوال داشتم
  مگه بازدهی صندوقای سهامی دو قسمت نیست!قسمت اول وجه نقدی است که مستقیماً از محل درآمد حاصل از سرمایه گذاری دریافت میشه و قسمت دوم سود یا زیانی است که به علت تغییر قیمت واحد نصیب سرمایه گذار می‌شه!
  پس تو صندوقایی که پرداخت سود دوره ای ندارن مثل توسعه تعاون سود قسمت اول یا همون وجه نقدی چی میشه؟!
  ممنون

  • سلام و وقت بخیر خدمت شما. سود در صندوق هایی که پرداخت سود دوره ای ندارند صرفا از ما به التفاوت قیمت صدور و ابطال واحد هاست. اگر منظورتون از سود نقدی، سود تقسیمی ست که شرکتهای بورسی در دوره های مختلف به سهامداران پرداخت می کنند باید گفت که این سود در خالص ارزش دارایی های صندوق لحاظ می شود و اینطور نیست که به دارندگان واحدهای صندوق تعلق بگیرد. بنابراین سود نقدی تاثیر مستقیم بر قیمت واحد های سرمایه گذاری میذاره و سرمایه گذار از این طریق از اون بهره مند میشه.

   • کامل متوجه نشدم
    من الان در صندوقی سرمایه گذاری کردم که هفته پیش بازدهی صندوق نزدیک 10 درصد بوده ولی به قیمت واحد ها تقریبا چیزی اضافه نشده،پس این درصد کجا میره؟ممنون

 • سلام.اگر مثالی در مورد نحوه محاسبه ودریافت سودصندوق های مختلط روی سایت قراردهید ممنون خواهم شد.

 • ممنون از مطلب کامل و مفیدتون
  آیا صندوق های سهامی یا مختطی وجود دارند که سود دوره ای پرداخت کنند؟ یعنی از مابه التفاوت صدور و ابطال نباشه همانند ارزش کاوان آینده که سود و زیان از صدور و ابطال هستش
  ممنون میشم راهنمایی کنید یا اینکه یه مطلبی هم برای این مورد بذارید که کدوم صندوق ها سود دوره ای دارند و کدوم ها از صدور و ابطال سهام هستش

  • سلام، سپاس از نظر شما. صندوق های سهامی اکثرا تقسیم سود دوره ای ندارند و اگر هم داشته باشند معمولا تقسیم سود شش ماهه است مثل صندوق بورسیران. اما در مورد صندوق های مختلط بله تقسیم سود دوره ای دارند. برای اینکه بفهمید صندوق تقسیم سود دوره ای داره یا نه با مراجعه به سایت صندوق و قسمت سودهای دوره ای میتونید تاریخ هایی که صندوق تقسیم سود داشته رو مشاهده کنید اگر اونجا پیدا نکردید در امیدنامه صندوق حتما این موارد ذکر شده و با مطالعه اون میتونید بفهمید صندوق تقسیم سود داره یا خیر. چشم، ممنون از نظر شما حتما به زودی یک مقاله آموزشی در این مورد خواهیم گذاشت.

سیگنال ارز دیجیتال کارگزاری گنجینه سپهر