بانک مرکزی روسیه به‌دنبال رصد تراکنش‌های بین بانک‌ها و صرافی‌های ارز دیجیتال است
ارز دیجیتال
به گزارش سیگنال به نقل از ارز دیجیتال، به گزارش خبرگزاری‌های محلی، بانک مرکزی روسیه شروع به بررسی و رصد فعالیت‌های بین بانک‌های روسیه و صرافی‌های ارز دیجیتال در این کشور کرده است. در اواخر ماه دسامبر، بانک مرکزی روسیه یک گزارش جدید به بانک‌های تجاری ارسال کرد و از آن‌ها می‌خواهد تا جزئیاتی درمورد […]
بانک مرکزی روسیه به‌دنبال رصد تراکنش‌های بین بانک‌ها و صرافی‌های ارز دیجیتال است
ارز دیجیتال
به گزارش سیگنال به نقل از ارز دیجیتال، به گزارش خبرگزاری‌های محلی، بانک مرکزی روسیه شروع به بررسی و رصد فعالیت‌های بین بانک‌های روسیه و صرافی‌های ارز دیجیتال در این کشور کرده است. در اواخر ماه دسامبر، بانک مرکزی روسیه یک گزارش جدید به بانک‌های تجاری ارسال کرد و از آن‌ها می‌خواهد تا جزئیاتی درمورد […]
مالزی در حال ارزیابی فواید ساخت یک رمزارز ملی
اقتصاد آنلاین
به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین، اقتصاد آنلاین – روح اله شهبازی؛ راه اندازی رمزارز بانک مرکزی هدف بسیاری کشورهاست اما چین در مقایسه با سایر کشورها در این زمینه جدی تر عمل کرده است. مکزیک، نیجریه و اندونزی نیز شروع به بررسی این موضوع کرده اند. این کشور آسیایی در حال بررسی […]
مالزی در حال ارزیابی فواید ساخت یک رمزارز ملی
اقتصاد آنلاین
به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین، اقتصاد آنلاین – روح اله شهبازی؛ راه اندازی رمزارز بانک مرکزی هدف بسیاری کشورهاست اما چین در مقایسه با سایر کشورها در این زمینه جدی تر عمل کرده است. مکزیک، نیجریه و اندونزی نیز شروع به بررسی این موضوع کرده اند. این کشور آسیایی در حال بررسی […]
مالزی در حال ارزیابی فواید ساخت یک رمزارز ملی
اقتصاد آنلاین
به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین، اقتصاد آنلاین – روح اله شهبازی؛ راه اندازی رمزارز بانک مرکزی هدف بسیاری کشورهاست اما چین در مقایسه با سایر کشورها در این زمینه جدی تر عمل کرده است. مکزیک، نیجریه و اندونزی نیز شروع به بررسی این موضوع کرده اند. این کشور آسیایی در حال بررسی […]
مالزی در حال ارزیابی فواید ساخت یک رمزارز ملی
اقتصاد آنلاین
به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین، اقتصاد آنلاین – روح اله شهبازی؛ راه اندازی رمزارز بانک مرکزی هدف بسیاری کشورهاست اما چین در مقایسه با سایر کشورها در این زمینه جدی تر عمل کرده است. مکزیک، نیجریه و اندونزی نیز شروع به بررسی این موضوع کرده اند. این کشور آسیایی در حال بررسی […]
رییسی و مشکل لاینحل ادبیات دیپلماتیک
اقتصاد آنلاین
به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین، به گزارش اقتصاد آنلاین، این اولین بار نیست که عدم اطلاع دولتمردان ایران از پروتکل‌های بین المللی و البته زبان پرتعارف فارسی، به دست کاربران فضای مجازی سوژه می دهد. در آخرین آنها ابراهیم رییسی که پیش از این اشتباهات زیادی از این دست داشت، برای ابراز دوستی […]
رییسی و مشکل لاینحل ادبیات دیپلماتیک
اقتصاد آنلاین
به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین، به گزارش اقتصاد آنلاین، این اولین بار نیست که عدم اطلاع دولتمردان ایران از پروتکل‌های بین المللی و البته زبان پرتعارف فارسی، به دست کاربران فضای مجازی سوژه می دهد. در آخرین آنها ابراهیم رییسی که پیش از این اشتباهات زیادی از این دست داشت، برای ابراز دوستی […]