تحلیل تکنیکال گوهران | 30 مرداد
سیگنال -
به خط روند صعودی قرمز رنگ در گذشته سه بار واکنش مثبت نشان داده است و هم اکنون در نزدیکی این خط روند مهم قرار گرفته است. حمایت مهم سهم در حوالی 480 تومان قرار دارد و مقاومت آن نیز در محدوده 600 تومان می باشد.