هر آنچه در رابطه با سهام پدیده شاندیز باید بدانید !
سیگنال
شرکت سرمایه گذاری کاوشگران سهام بهمن 1383 به ثبت رسید و درتاریخ آبان 1387 نام شرکت به توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز تغییر یافت.