گزارش روزانه بازار سرمایه (چهارشنبه 4 تیر ماه 1399)
سیگنال -
شاخص بورس تهران امروز با رشد 28 هزار واحدی عدد 1 میلیون و 419 هزار را نمایش داد. شاخص هم وزن نیز با رشد 1.5 هزار واحدی به عدد 432 هزار واحد رسید.