افزایش سرمایه «کپرور» از محل سود انباشته در هیات مدیره به تصویب رسید
اقتصاد آنلاین
شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس قصد دارد سرمایه خود را از ۳۶ میلیارد تومان به ۵۶ میلیارد تومان و به میزان ۵۰ درصد افزایش دهد.