2 سهم برگزیده امروز بازار سهام (اتکام، کمنگنز) | دوشنبه 17 آذر 99
سیگنال
در این گزارش برخی نمادهایی که حجم نسبتا بالایی در مقایسه با میانگین 30 روز گذشته معامله شده اند، قدرت خریدار به فروشنده حقیقی یا سرانه خرید هر کد حقیقی بالاست و تحرکاتی در تابلوی معاملاتی آنها مشاهده شده است، معرفی می شود و شما می توانید این نمادها را بررسی کنید. نمادهای معرفی شده […]
بررسی گزارش فعالیت ماهانه شرکت معادن منگنز ایران (مرداد ماه 1398)
سیگنال
کمنگنز در پنج ماه نخست سال 97 (از ابتدای فروردین تا پایان مرداد) 17 میلیارد تومان درآمد داشته که در سال 98، به 42 میلیارد تومان رسیده است.