تحلیل تکنیکال کلر | 3 آبان
سیگنال -
کماکان درگیر با سقف کانال نزولی سبزرنگ در محدوده 13500 تومان می باشد. حمایت مهم سهم نیز در محدوده 10700 تومان قرار دارد.
تحلیل تکنیکال کلر | 6 مهر 1400
سیگنال -
گزارش بازار سهام و آپدیت تحلیل‌ها هر روز در کانال تلگرام تحلیل با سیگنال این نماد در تلاش برای شکست و خروج از کانال نزولی سبز رنگ می باشد. مهمترین حمایت سهم در محدوده 10 هزار و 700 تومان قرار دارد و در صورت خروج از کانال، می تواند تا سقف قبلی در محدوده 15 […]
تحلیل تکنیکال کلر | 16 مرداد
سیگنال -
گزارش بازار سهام و آپدیت تحلیل‌ها هر روز در کانال تلگرام تحلیل با سیگنال در نزدیکی حمایت 9300 تومان قرار دارد. برای ادامه حرکت در کانال صعودی، باید محدوده مقاومتی 12000 تومان را به بالا بشکند.