گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فرآورده‌های نسوز ایران
سیگنال -
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فرآورده‌های نسوز ایران (کفرا) در تاریخ 20 خرداد 1398 در محل مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار شد.
کفرا و کتوکا بیشترین درصد افزایش درآمد را داشتند
بااقتصاد -
بررسی شرکت‌های گروه فرآورده‌های نسوز در سال 97 نشان می‌دهد به طور کلی شاهد افزایش مبلغ فروش شرکت‌های این گروه در سال 97 نسبت به سال 96 بوده‌ایم.