گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فرآورده‌های نسوز ایران
سیگنال
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فرآورده‌های نسوز ایران (کفرا) در تاریخ 20 خرداد 1398 در محل مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار شد.
کفرا و کتوکا بیشترین درصد افزایش درآمد را داشتند
بااقتصاد
بررسی شرکت‌های گروه فرآورده‌های نسوز در سال 97 نشان می‌دهد به طور کلی شاهد افزایش مبلغ فروش شرکت‌های این گروه در سال 97 نسبت به سال 96 بوده‌ایم.