تحلیل تکنیکال کساپا به همراه نمودار (16 شهریور ماه 1398)
سیگنال
نماد کساپا (سایپا شیشه) بعد از شکست سقف تاریخی خود به قیمت 600 تومان رسید.
تحلیل تکنیکال کساپا (سایپا شیشه) به همراه نمودار
سیگنال
سایپا شیشه با نماد کساپا با سرمایه اسمی 230.000 میلیون ریال در گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی قرار دارد.