صدور مجوز افزایش سرمایه چشمگیر “کبافق”
رادیو سهام
به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام، سازمان بورس و اوراق بهادار با افزایش سرمایه ۵۰۰ درصدی شرکت معادن بافق از محل سود انباشته موافقت کرد.   افزایش سرمایه یک هزار و ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی شرکت معادن بافق از مبلغ ۲۰۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به مبلغ یک هزار و ۲۱۵ […]