3 سهم برگزیده بازار سرمایه (یکشنبه 15 دی ماه 98)
سیگنال
در این گزارش نمادهای پارسیان، کبافق و خفولا که حجم های قابل توجهی در مقایسه با 30 روز گذشته خورده اند و قدرت خریدار به فروشنده مطلوبی دارند، معرفی می‌شوند.