با شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد (پیزد) بیشتر آشنا شوید
سیگنال
مجتمع صنایع لاستيك یزد (سهامی عام) خرداد ماه 1364، در اداره ی ثبت شرکتهای تهران، به منظور ایجاد کارخانه ای برای توليد انواع لاستیک و تیوب تأسیس شد.
عرضه اولیه پیزد (مجتمع صنایع لاستیک یزد) قطعی شد
سیگنال
بعد از چند مرتبه تاخیر، بالاخره عرضه اولیه شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد (پیزد) چهارشنبه این هفته 31 اردیبهشت انجام خواهد شد.
عرضه اولیه پیزد (مجتمع صنایع لاستیک یزد) درج نماد شد
سیگنال
شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد (سهامی عام) پس از احراز کلیه شرایط پذیرش از تاریخ 1398/09/26 به عنوان دویست و ششمین نماد معاملاتی در فهرست نماد های فرابورس ایران درج گردید.