تحلیل تکنیکال پلاسک به همراه نمودار (6 آبان ماه 1398)
سیگنال
شرکت پلاسكوكار (با نماد پلاسک) از جمله شرکت های صنعت " لاستيك و پلاستيك " در بازار دوم بورس تهران است.