تحلیل تکنیکال پلاسک به همراه نمودار (23 آذر ماه 1398)
سیگنال
در تحلیل قبلی با توجه به شواهد موجود در نمودار قیمت سهم پلاسک، پیش بینی کردیم که ارزش سهم رشد خواهد داشت.
تحلیل تکنیکال پلاسک به همراه نمودار (6 آبان ماه 1398)
سیگنال
شرکت پلاسكوكار (با نماد پلاسک) از جمله شرکت های صنعت " لاستيك و پلاستيك " در بازار دوم بورس تهران است.